خانه » Blog » خنده و سرگرمی » هنر نزد ایرانیان است و بس!! خنده و سرگرمی

خنده و سرگرمی

مردی که برای جلوگیری از سوزش چشم بدلیل خرد کردن پیاز به لیوان های یکبار مصرف متوسل شده و یک ماسک چشم برای خود ساخته است

طنز پیاز

Source: New feed


مطالب مرتبط با سرگرمی :

WhatsApp us