مقامات مجارستان نیز همچون لهستان اظهارات اخیر مدیر دفتر تحقیقات فدرال آمریکا (اف.بی.آی) در ارتباط با دست داشتن این دو کشور در واقعه هلوکاست را محکوم کرد .
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us