ورامین- شهرستان ورامین با حضور سرمایه گذاران و تولیدکنندگان توانسته است در زمینه تولید ماهی قزل آلا به موفقیت های بزرگی رسیده و به عنوان یک مرکز مهم پرورش ماهی قزل آلای سردسیری در کشور محسوب شود.
Source: New feed

WhatsApp us