ورود تجهیزات فرودگاهی و‌ رادار به کشور تا شهریور‌/‌ کاهش سن تجهیزات ناوگان به 10 سال – اقتصادی –
فارس نیوز
Source: 33New feed

WhatsApp us