وزن مخصوص چوب

بی شک یکی از اصطلاحات پر مورد استفاده قرار گرفته در صنعت چوب میانگین وزن مخصوص می باشد .

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول
چوب صفحه میز کنسول

که بسیار مورد سوءاستفاده قرار گرفته و برای بسیاری به شکل مبهمی مورد استفاده قرار می گیرد . از نظر تکنیکی ، وزن مخصوص یک معیار سنجش به نسبت تراکم چوب در مقایسه با آب است .(بنابراین اگر چگالی یک چوب با آب مطابقت داشته باشد ، یعنی وزن مخصوص آن دو برابر عدد 1/00 خواهد بود.)

با این وجود ، به عنوان چگالی برای اندازه گیری چوب ، این مقدار تا حد زیادی به رطوبت داخلی چوب وابسته است ، یعنی رطوبت بیشتر داخلی چوب آن را دارای تراکم بیشتر (چگال تر) نشان خواهد داد .

مشکل اصلی از آنجا ناشی می شود که هیچ راه استانداردی برای بیان وزن مخصوص بین دستگاه های معمولی رطوبت سنج و یا دستگاه های مخصوص گیاه شناسان وجود ندارد ، و نمی توان هیچ ارزش واقعی برای آن فرض نمود .

(حداقل با میانگین وزن خشک ،رطوبت داخلی معمولا تا 12% فرض گردیده . مگر اینکه در جایی دیگر به شکلی دیگر ذکر شده باشد .)

اطلاعات درباره قیمت انواع چوب , قیمت آنلاین چوب و غیره

راه های مختلفی برای نشان دادن وزن مخصوص چوب چه از نظر استاندارد گیاه شناسی با استفاده از کوره خشک کن (منظور رطوبت %0 می باشد .) و یا زمانی که درخت تازه قطع شده (منظور رطوبت با بیشترین حد امکان ) وجود دارد .

این شاید دو استاندارد مختلف به نظر آید ، (محاسبه وزن مخصوص برای چوب خشک و چوب تر تازه بریده شده ) اما این استاندارد را معمولا “وزن مخصوص پایه” نام گذاری می نمایند.

و این ارقام برای جلوگیری از وقوع هر گونه بی نظمی و تناقضات قابل پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرد . (به عنوان مثال سبک وزن ترین و پرحجم ترین در نوع خود ) در محاسبات آن گونه SG ارزش گذاری نامیده می شود .

این ترکیب ( چوب خشک و چوب تر ) در دنیای واقعی ناممکن ، ولی بسیار مورد استفاده و مفید برای جامعه علمی و مهندسان سازه می باشد . ( البته گیج کننده برای جامعه نجاران و مصرف کنندگان )

از دیگر موارد مورد استفاده از مقادیر وزن مخصوص در گیاه شناسی می باشد که شامل حجم و وزن مخصوص خشک هستند و اصطلاحا به آن وزن مخصوص با کوره خشک گفته می شود .

یکی دیگر از موارد مورد استفاده از وزن خشک و حجم چوب اندازه گیری علمی از مصرف و تولید یک قطعه چوب با توجه به وزن و حجم و تولید مصنوعات کم وزن است ، هرچند مشکل استفاده از این اعداد و ارقام آن است که با ایده آل بودن فاصله داشته و هیچ گاه در واقعیت نظر مصرف کنندگان را تامین نمی کند .

بعلاوه انواع دستگاه های اندازه گیری چه در علم گیاه شناسی و یا صنایع چوب از استانداردهای مختلف بهره می جویند و معمولا از نمونه های مناطق مورد رویش مورد استفاده قرار می گیرد . براین اساس اندازه گیری وزن مخصوص در صنایع چوب از نمونه ای بومی از وزن و حجم مورد استفاده قرار می گیرد .

بین استانداردهای علمی و نجاری حداقل پنج روش مختلف برای نشان دادن وزن مخصوص وجود دارد و اغلب منابع (نشریات صنایع چوب)

هیچ گونه تلاشی برای به استاندارد درآوردن این مبحث و یا مرجع قرار دادن یکی از این استانداردها را قرار نداده اند .

صفحه فینگر جوینت چوب راش
صفحه فینگر جوینت چوب راش

برای مثال گونه راش رامی توان بین 0/54 تا 0/73 بر اساس 12 درصد رطوبت از لحاظ وزن و حجم در این آمار نشان داد .( ویا حتی چوب تازه بریده شده در فصل بارندگی و یا غوطه ور در آب را می توان با وزن مخصوص بیش از 1/00 نشان داد .)

با چنین اختلافات زیادی بین مقادیر یک نوع چوب خاص می توان نتیجه گرفت که این آمار و ارقام بسیار سخت و گیج کننده به نظر می آید و هیچ گونه اطلاعات با ارزشی و پایه داری برای ما ندارند .

در این مقاله ما تلاش نموده ایم تا استانداردهای خاص برای اندازه گیری حجم و وزن مخصوص را که در بعضی مقالات بدان اشاره می شود را مورد مطالعه قرار دهیم ، اما برای درک بهتر و نتیجه مناسب برای کارهای نجاری توصیه می نماییم از آمار و ارقام میانگین وزن خشک که در مورد بعضی چوب ها بدان ها اشاره داشته ایم استفاده نمایید .

منبع : http://abdmanafi.ir/abd/article-medium%20density.html

قیمت چوب کاج روسی ( قیمت آنلاین چوب )

لیست قیمت و ابعاد انواع تخته کاج روسی
WhatsApp us