این منبع نظامی گفت فقط ماموریت نظامی عربستان بر ای نابودی سامانه هایی مانند موشک های بالستیک که می توانست تهدیدی برای عربستان و کشورهای همسایه یمن باشد، پایان یافته اما عملیات نظامی پایان نیافته است.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us