پاسخ سازمان تامین اجتماعی به خبرآنلاین: نجاری شغل سخت و زیان‌آوراست یا خیر؟

درپی اعتراض یکی ازخوانندگان مبنی برپذیرفته نشدن عنوان شغلی او ( کارگرنجاری ) به عنوان مشاغل سخت وزیان آوردرسازمان تامین اجتماعی،این سازمان اعلام کرد:«بررسی شرایط و استحقاق متقاضی درحیطه اختیارات سازمان تأمین‌اجتماعی است»

 

یکی ازخوانندگان خبرآنلاین نوشته بود:« اینجانب از سال 64 درکارگاه نجاری مشغول به کار بوده‌ام و طبق تأیید اداره کار که رونوشت آن برای بنده هم ارسال شده، عنوان شغلی کارگروعنوان شغلی نجار، درکارگاه نجاری جزء مشاغل سخت و زیان‌آور قرارمی گیرد وشامل بازنشستگی پیش ازموعد می‌شود. ولی بیمه تأمین‌اجتماعی درخواست بازنشستگی اینجانب با 27 سال سابقه را فقط به دلیل عدم درج عنوان شغلی درلیست‌های ارسالی که به دلیل سهل‌انگاری کارفرما و سهل‌انگاری کارمندان بیمه دردریافت لیست بدون عنوان شغلی و سهل‌انگاری بازرس بیمه درعدم درج عنوان شغلی در ستون مربوطه درفرم‌های بازرسی، رد می‌کند. این کارگاه هم‌اکنون وجود دارد. این کارگاه یک کارگاه کوچک نجاری است به همین دلیل هرعنوان شغلی جز کارگر و یا نجار برای آن دور از ذهن است.»

سازمان تامین اجتماعی در پاسخ این خواننده خبرآنلاین عنوان داشت:« طبق بند 3 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور، بررسی شرایط و استحقاق متقاضی در حیطه اختیارات سازمان تأمین‌اجتماعی بوده و از سوی سازمان براساس تطبیق مشاغل مورد ادعاء بیمه‌شده در کمیته استانی با لیست‌های ارسالی از کارگاه انجام می‌پذیرد.»

WhatsApp us