همشهری آنلاین:
محمد جواد ظریف به برخی انتقادها از مصاحبه‌اش با چارلی رز پاسخ داد ولی آنچه که بیش از همه گلایه او را موجب شد، مطالبی بود که در زمینه احترام به آزادی اندیشه متهم‌اش کردند.

WhatsApp us