صفحات بائوباخ آلمانی

پانل های چوبی BauBuche , دکوراسیون چوبی ساخته شده از ورق های تمام چوب آلمانی
کف پله چوبی ساخته شده از پانل های چوبی بائوباخ آلمان
کفپوش چوب راش اروپایی به روش بائوباخ
کفپوش چوب راش اروپایی به روش بائوباخ

پانل lvl wood ( بائوباخ آلمانی )  قطر صفحه 25 میلیمتر , عرض  68  طول 450 سانتی متر قیمت 2.400.000 تومان

پانل lvl wood ( بائوباخ آلمانی )  قطر صفحه 35 میلیمتر , عرض  68  طول 400 سانتی متر قیمت 2.800.000 تومان

پانل lvl wood ( بائوباخ آلمانی )  قطر صفحه 45 میلیمتر , عرض  68  طول 400 سانتی متر قیمت 3.000.000 تومان

پانل lvl wood ( بائوباخ آلمانی )  قطر صفحه 6 میلیمتر , عرض  68  طول 400 سانتی متر قیمت 4.400.000 تومان

گالری عکس بائو باخ :

مطالب مرتبط با چوب مهندسی شده :

WhatsApp us