نخستین روز مذاکرات ایران و 1+5 که در سطح معاونان وزیر خارجه ایران و معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین آغاز شده بود، پایان یافت.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us