سومین نمایشگاه کتاب بغداد، شامگاه یکشنبه، ششم اردیبهشت، پس از 11 روز به پایان رسید؛ در حالی که هیچ مراسم پایانی تحت عنوان اختتامیه نداشت.
Source: فرهنگی

WhatsApp us