پتینه

پتینه

پتینه

برای داشتن اتاق خواب زیبا و خوش رنگ از ترکیب رنگی بنفش، طوسی وسفید استفاده شده است.به کار بردن این رنگ ها تاثیر زیادی بربالا بردن ارامش این اتاق خواب دارد.در این اثر روی دیوارها و هم چنین تاج ساده تخت خواب کار شده است، به طوریکه این دو قسمت اتاق با هم مرتبط شده اند.چون دیوارهای این اتاق خواب بنفش رنگ است، بخاطر همین برای انجام این طرح از رنگ های سفید، بنفش و طوسی بهره گرفته شده است، بخاطر اینکه یک جلوه هماهنگ و منسجم باشد.

پتینه کاری ، رنگ ورق طلا

پتینه کاری ، رنگ ورق طلا

اموزش ساخت پتینه

یک سرنخ را به انتهای دیوار با کمک چسب یا پونز نصب کنید و آن را در امتداد دیوار در ارتفاع یک سوم دیوار از سطح زمین کشیده و سردیگر نخ را در انتهای دیگردیوار با پونز یا چسب فیکس کنید. با این کار به وسیله نخ محدوده انجام کار را تعیین می کنید.به وسیله تراز از صاف بودن نخ روی دیوار مطمئن شوید. رنگ سفید را روی بشقاب بریزید و با کمک غلتک سطح همه مهرها را (پیچک، خوشه انگور، و برگ مو) به رنگ سفید اغشته کنید و به ترتیب مهرها را در کنار هم روی دیوار در قسمت زیر نخ بفشارید.باید دقت کرد که طرح ها بطورمنظم کنار هم باشند و محل مناسب قرار گرفتن آنها را نسبت به نخ معین کنید.
زمانی که یک دیواربه این روش تمام شد نخ را از روی آن بردارید و روی دیوار دیگربگذارید و این روش را روی دیوارهای دیگر تکرار کنید تا حاشیه پیچک و خوشه های انگور دور تا دور اتاق روی دیوارها نقش ببندد.

سپس به سراغ تاج تخت خواب بروید و دور تا دور لبه تاج سفید رنگ را با نوار چسب بپوشانید.مقداری رنگ بنفش و طوسی را روی بشقاب قرار دهید و با یاری غلتک اغشته به رنگ، سطح مهرها را به این رنگ اغشته کنید.سپس مهرهای پیچک و برگ ها را روی لبه های عمودی تاج تخت مهر کنید. محل قرارگیری مهررا نسبت به نوار چسب مشخص کنید.

پتینه

پتینه

کار انتقال رنگ روی مهرها و مهر کردن نگاره های پیچک و برگ ها را روی لبه های عمودی تاج تخت مهرکنید.جای مهر را نسبت به نوار چسب معین کنید.کار انتقال رنگ روی مهرها و مهر کردن نگاره های پیچک و برگ ها و هم چنین خوشه های انگور را روی لبه افقی بالای تاج تخت تکرار کنید و این کار را تا جایی ادامه دهید که طرح روی کل لبه تاج تخت پیاده شود.قسمت مرکزی تاج تخت را اندازه بگیرید و کادری را در قسمت مرکزی تاج تخت با یاری مداد و خط کش رسم کنید.سپس مقداری از رنگ بنفش وطوسی را با رنگ سفید ترکیب کنید تا رنگی ملایم تربدست اورید، اکنون با کمک قلم موی کوچک، بطور دقیق درون کادر را با این رنگ ملایم رنگ امیزی کنید.

 

گروه فن و هنر ایران زمین

WhatsApp us