روکوب چهارچوب

روکوب چهارچوب

روکوب چهارچوب

چهارچوبهایی با دهانه بازشونده برای استفاده بر روی دیوارهایی از ضخامت 10 سانتی متر الی 15 و 15 الی 20 سانت

ساخت درب و چهارچوب چوبی

کانال تلگرام درب و چهارچوب چوبی 

 

 

 

WhatsApp us