پروفیل های منبت و سی ان سی

پروفیل

پروفیل

کدa 145

60طول/2440ارتفاع/13عمق 120000
80طول/2440ارتفاع/17عمق 165000
100طول/2440ارتفاع/17عمق 195000

7202

گالری عکس روکوب و پروفیل منبت کاری شده 

 

WhatsApp us