0 Items

پله چوبی جالب

طراحی داخلی بسیار جالب از یک پله بسیار زیبا که محیط را فوق العاده زیباتر و جذاب تر کرده است . به نوعی به معنای طراحی داخلی معنا بخشیده .

طراحی داخلی هنر و دانش تقویت فضای داخلی یک ساختمان برای دستیابی به یک محیط سالم تر و زیبا تر از نظر زیبایی برای مردم است …

پله چوبی جالب که با قطعات چوب کوچک مانند ورق های فینگر جوینت ساخته شده است
پله چوبی جالب که با قطعات چوب کوچک مانند ورق های فینگر جوینت ساخته شده است
پله ساخته شده از پانل فینگر جوینت
پله ساخته شده از پانل فینگر جوینت
WhatsApp chat