سخنگوی پنتاگون خبر یک روزنامه انگلیسی درباره مجروح شدن سرکرده گروه تروریستی داعش را تکذیب کرد.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us