رسانه‌های اصلاح‌طلب پس از فروکش کردن جنجال پول کثیف دوباره مخالفتشان با وزیر کشور را علنی کردند.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us