سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه «پول کثیف» مورد سوءاستفاده برخی جریانات سیاسی قرار گرفت، گفت که نمایندگان موضوع را پیگیری می‌کنند تا به نتیجه برسد.

WhatsApp us