رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای گفت: واگذاری حقوق امنیتی کشور به دولتی که نتواند و یا نگذارند به تعهدات خود عمل کنند و با رفتار خارج از اراده او در توافقات تاثیر بگذارد، خطایی نابخشودنی است.

WhatsApp us