ایتنا- اغلب فعالان حوزه نوت‌بوکاز افزایش ناگهانی تعرفه‌ها ناراضیند و خواستار بازنگری این طرح شدند.

Source: کامپیوتر

WhatsApp us