قیمت چوب روسی سال 1399

قیمت چوب کاج روسی سال 1399 تهران

هم اکنون در تعطیلات عید 1399 و در بحران کرونا قرار داریم و این امر باعث شده دقیقا ندانیم قیمت ها به چه شکلی است . با توجه با اخرین قیمت های سال 98 قیمت احتمالا به شرح زیر می‌باشد .

قیمت چوب خشک کاج روسی درجه 2 هر متر مکعب 4.700.000 تومان

قیمت چوب خیس کاج روسی ( مانند تخته بنایی ) هر متر مکعب 3.900.000 تومان

لیست قیمت و ابعاد انواع تخته کاج روسی

در ادامه لیست قیمت و ابعاد انواع تخته , الوار و تراورس چوب کاج را گرداوری کرده ایم .

موجودی مدام در حال تغییر است ولی ما در گروه فن و هنر هر چند روز لیست خود را بروز می‌کنیم .

لیست ابعاد و قیمت انواع تخته کاج روسی 1398

ابعاد هر تخته قیمت و مشخصات فنی
تخته کاج روسی ابعاد 5*25*400 دو نم مناسب تخته بنایی هرمتر مکعب 3.200.000 تومان
تخته کاج روسی ابعاد 5*28*400 دو نم مناسب تخته بنایی هرمتر مکعب 3.300.000 تومان
تخته کاج روسی ابعاد  5*22*400 دو نم مناسب تخته بنایی هرمتر مکعب 3.200.000 تومان
تخته کاج روسی ابعاد  5*30*400 دو نم مناسب تخته بنایی هرمتر مکعب 3.300.000 تومان
تخته کاج روسی ابعاد  5*25*400  تخته خشک کن  هر متر مکعب چوب 3.500.000 تومان
تخته کاج روسی ابعاد  5*22*400 تخته خشک کن  هر متر مکعب چوب 3.500.000 تومان
تخته کاج روسی ابعاد 5*30*400 تخته خشک کن  هر متر مکعب چوب 3.500.000 تومان
تراورس چوب کاج ضخامت 10*10*600 و طول 400 هر متر مکعب چوب 3.200.000 تومان
تراورس چوب کاج ضخامت 10*15*600 هر متر مکعب چوب 3.200.000 تومان
تراورس چوب کاج ضخامت  10*20*600 هر متر مکعب چوب 3.200.000 تومان

تراورس ها از یک طرف دارای ترک هستند و این بخاطر طبیعت چوب است .

تخته ها به هیچ عنوان ترک ندارند و از کیفیت بالاتری برخوردار است .

گالری تصاویر تخته و الوار چوب کاج روسی

گالری عکس انواع چوب کاج روسی
لیست قیمت و ابعاد آنلاین چوب کاج روسی

قیمت چوب کاج روسی ( قیمت آنلاین چوب )

لیست قیمت و ابعاد انواع تخته کاج روسی