درود بر شما

تنه و چوب برش خورده درخت توسکا

چوب توسکا بسیار قرمز و زیبا است، ولی بدلیل چگالی پایین و کمیاب بودن آن استفاده کمی می‌شود. بسیار زیبا و جالب است برای صفحه میز.

امیدوارم تصاویر عکس روز برایتان جالب و انرژی بخش باشد. جایتان خالی، ما که هرچقدر با چوب کار میکنیم بازهم با دیدن یک تنه تازه به وجد می آییم.

عکس روز : تنه چوب توسکا

عکس روز، دربین تنه درختان توسکا

عکس روز، دربین تنه درختان توسکا

WhatsApp us