عکسهایی از انواع مدلهای ماشین ژیان , سیتروئن

عکسی از یک مدل سال ۱۹۶۳ یک ژیان فرانسوی دو انچینی Citroen 2CV Sahara 4×۴

WhatsApp us