کانسپت چیست؟

کانسپت با ایده تفاوت بسیار دارد.کانسپت را میتوان هدف طراحی یک پروژه نامید و ایده آندسته از تمایلات ذهن است که با توجه به شرایط حاکم بر پروژه و موقعیت جغرافیایی پروژه و شرایط اقلیم و فرهنگ و آداب و سنن  ما را به سمت طراحی متناسب و کارآمد سوق میدهد.

سکوی ورزشی ، نشیمن ، کشو

سکوی ورزشی ، نشیمن ، کشو

کانسپت (مفهومی)
کانسپت در لغت به معنای مفهوم , فکر وتصور کلی است. کانسپت را میتوان هدف طراحی یک پروژه نامید و یا روش و زبان معمار برای تبادل اندیشه با دیگران زبان معماری است و چگونگی شکل گیری اندیشه معمار در زبان معماریست.

امروزه خصوصا از دهه 60 میلادی تا کنون ارزیابی کانسپت در معماری مسئله مهم و تعیین کننده در ارزش دهی و ارزشگذاری بر معماریست برای تعیین ارزش کانسپت در معماری باید سه نکته را مورد بررسی قرار داد :

1-      ایده و تفکر معمار که بر اساس آن پروسه طراحی صورت گرفته است.

2-      توانایی معمار در نحوه پردازش کانسپت

3-      دانش معمار و احاطه کامل او بر معماری

انواع کانسپت :

1-      کانسپت های قیاسی ( نگاه به دیگر چیزها)

2-      استعاری ( نگاه به انتزاعات)

3-      جوهری ( نگاه به ماورای نیازهای برنامه)

4-      برنامه ای ( نگاه به نیازها و اهداف خواسته شده)

5-      ایده آل گرا ( نگاه به ارزشهای مطلق)

سلسله مراتب کانسپت :

درک رابطه تقدم و تاخری موجود بین تصور, ایده, کانسپت در واقع سرآغاز روند دستیابی به کانسپتی مناسب برای یک بناست این رابطه به این صورت ترتیب داده میشود : تصور, ایده و کانسپت. که بر اساس الگوی افزایش پیچیدگی , متناسب بودن و عمق فکری است.

برای دانستن کانسپت 2 نکته را باید بدانیم :

اول اینکه کانسپت لزوما مساله ای عجیب و غریب و یک شعر الهام شده نیست همیشه ما کلیسای نور تادائو آندو یا کلیسای رونشان لوکور بورزیه را طراحی نمیکنیم کانسپت میتواند یک ترکیب خوب حجمی به همراه فضاهای تامل برانگیز معمارانه باشد مثل کارهای ریچارد میر. ثانیا همیشه لازم نیست طرح ما دارای کانسپت خاص درونی باشد رسیدن به عملکرد بهینه  اولین  انتظاریست  که از یک معمار میرود.

شاید پرداختن به یک دور باطل باشد اما ملاکهای ارزش گذاری در ذهن انسان معیارهای معناگر ومفهوم ساز هستند موسیقی با نت ها نواخته میشود, شعر با کلمات سروده میشود معماری نیز برای نواخته شدن و یا حتی سروده شدن احتیاج به ایده و کانسپت دارد تا به فضا فرم ببخشد و احساسات انسانی را بیدار کند.

سخن اخر اینکه بحث کانسپت یک بحث عمیق و طولانی است من از دیدگاه خود به آن پرداختم در دانشکده های معماری اساتیدی که خود گاها از درک صحیح این مساله ناتوانند توانایی روشن کردن راه را برای دانشجو ندارند و دانشجوی سرگردان در پی خرید کانسپت است با این حال به هیچ وجه از نظر من اعتراض دانشجویان پذیرفته نیست.

گرداوری گروه فن و هنر ایران زمین

کانسبت دکوراسیون چوبی دیوار

کانسبت دکوراسیون چوبی دیوار

منابع :

گروه فن و هنر ایران زمین 

www.ashwood.ir
 1-www.wikipg.com

2-www.wespeakarchitecture.com

3-www.homearchitect.blogfa.com

4-www.memarchitect.com

5-www.htcarch.persianblog.ir

6-www.ahooramazdaa.mihanblog.com

7-www.etoood.com

 

WhatsApp us