بدل کشتی نوح

 

کشتی نوح که با مشخصاتی که در انجیل آمده و با هزینه صد میلیون دلار ساخته شده، افتتاح شد.

بدل کشتی نوح

بدل کشتی نوح

بدل کشتی نوح

بدل کشتی نوح

بدل کشتی نوح
بدل ‘کشتی نوح’ با مشخصاتی که در انجیل آمده و با هزینه صد میلیون دلار در کنتاکی آمریکا ساخته شده، برای بازدید عموم افتتاح شد.

 

 

یک مرکز مسیحی در آمریکا ، ماکتی بزرگ از کشتی نوح را بازسازی کرده است . مخالفان این پروژه میگویند این مرکز مذهبی نباید از معافیت بهره مند شود .

 

کشتی در اندازه کامل، با توجه به ابعاد مندرج در کتاب مقدس ساخته شده است، اندازه گیری 155 متر طول، 25 متر عرض و 15 فوت ارتفاع است. ویژگی های داخلی چند نمایشگاه، از جمله صفحه نمایش از خانواده نوح، ردیف قفس حاوی کپی حیوانات و حتی دایناسور عجیب و غریب. (پاسخ در پیدایش، مانند بسیاری از مسیحیان بنیادگرا، بر این باورند که دایناسورها 6000 سال پیش وجود داشته اما در سیل بزرگ محو شدند.)

کشتی نوح

کشتی نوح

کشتی نوح

کشتی نوح

کشتی نوح

کشتی نوح

کشتی نوح

کشتی نوح

 

WhatsApp us