هر  آنچه از یک خانه یا محیط پیرامون خود توقع دارید !

دکوراسیون چوبی منزل

دکوراسیون چوبی منزل

کابینت - دکوراسیون چوبی فن و هنر ایران

دکوراسیون چوبی فن و هنر ایران

تمام آنهایی که با فن و هنر ایران زمین به صورت مداوم کار میکنند آنرا این گونه توصیف میکنند :

گروه فن و هنر ایران زمین جایست که در آن رویا های شما به حقیقت می پیوندد

دنیای هنر و دکوراسیون چوبی ایران زمین ” هر آنچه میخواهید از دکوراسیون داخلی و خارجی ” اینجا است .

نمیخواهیم گزافه گویی کنیم ، یا اینکه در شعار خود اغراق کنیم ، یا تعریف از خود ….و غیره ..

ما برای کسانی که  ” هنر دست را ارزشمند میدانند و میتوانند فنون استفاده از ابزار آلات را در کار ( دکور ) مشاهده کنند ، و حاضر هستند بخاطر عشق به هنر، اصالت و برای داشتن یک اثر زیبا و با کیفیت بهای آن را چه از نظر مادی و معنوی ، بپردازند ” ارزش زیادی قائل هستیم .

ما برای کوچکترین اثر تا بزرگترین سازه از جان خود مایه گذاشتیم و متوجه شدیم برخی از انسانها ( شاید اکثر آنها ) ارزشی برای هنر ، فن و تجربه ما قائل نبوند ، به همین خاطر در گروه فن و هنر ایران زمین ، گرد هم امدیم تا با فعالیتی گسترده ، تبلیغات ، کارگاه بزرگ و ارتباطاتمان کسانی که برای هنر ارزش قائلند را بیابیم و برای آن دسته کار کنیم .