گره چینی ، گره سازی منحصر به فرد در معماری یک مسجد در شیراز ، چشمان هر بیننده ای را متحیر می سازد .مسجد نصیرالملک شیراز از مساجد شیراز است که در محله گودعربان و خیابان لطفعلی خان زند و در نزدیکی مسجد شاه چراغ مشهور قرار دارد این مسجد که از بناهای دوران قاجار است در سال ۱۲۹۳ قمری توسط حسنعلی نصیرالملک ساخته شد. مدت ساخت آن حدود ۱۲ سال و از سال ۱۲۹۳ تا ۱۳۰۵ شمسی به طول انجامیده است.

گره چینی درب و پنجره مسجد  ، دکوراسیون ، معماری داخلی مسجد شیراز

مسجد نصیر الملک شیراز

گره چینی درب و پنجره مسجد ، دکوراسیون ، معماری داخلی مسجد شیراز

گره چینی درب و پنجره مسجد  ، دکوراسیون ، معماری داخلی مسجد شیراز

گره سازی ، گره چینی و معماری داخلی مسجد نصیرالملک

گره سازی ، گره چینی و معماری داخلی مسجد نصیرالملک

گره چینی درب و پنجره مسجد  ، دکوراسیون ، معماری داخلی مسجد شیراز

گره چینی درب و پنجره مسجد ، دکوراسیون ، معماری داخلی مسجد شیراز

گره چینی درب و پنجره مسجد ، دکوراسیون ، معماری داخلی مسجد شیراز

گره چینی درب و پنجره مسجد  ، دکوراسیون ، معماری داخلی مسجد شیراز


مسجد نصیر الملک

مسجد نصیر الملک یکی از مساجد قدیمی شیراز است که در محله گود عربان و در جنوب خیابان لطفعلی خان زند و در نزدیکی امامزاده شاه چراغ قرار گرفته است.
گره چینی درب و پنجره مسجد ، دکوراسیون ، معماری داخلی مسجد شیراز

گره چینی درب و پنجره مسجد ، دکوراسیون ، معماری داخلی مسجد شیراز

میز گردشگری ؛ این بنا به دستور “میرزا حسن علی” ملقب به “نصیر الملک” یکی از بزرگان سلسله قاجار، ساخته شده و معماری آن به دست “محمد حسن معمار” بوده است. مدت ساخت آن حدود ۱۲ سال بود و از سال ۱۲۵۵ تا ۱۲۶۷ خورشیدی به طول انجامید.

مرمت، حفظ و نگهداری این بنای باشکوه و ارزشمند، با رعایت استانداردهای بین‌المللی مرمت آثار تاریخی از سال‌ها پیش توسط موقوفه نصیرالملک به تولیت “محمود قوام” آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

مسجد دارای صحن وسیعی است که در سمت شمال مسجد قرار دارد. در ورودی دارای طاق نمایی بزرگ بوده که سقف آن با کاشی‌های رنگارنگ مزین گشته است. درهای ورودی این مسجد، دو در بزرگ چوبی است که در بالای آن بر روی سنگ مرمر شعری از “شوریده شیرازی” به مناسبت سازنده مسجد و سال اتمام آن نوشته شده است.
مسجد دو شبستان شرقی و غربی دارد. شبستان غربی پوشش آجری داشته و بیشتر بر روی آن کار شده و زیباتر است.٬ طاق این شبستان بر روی ستون های سنگی و با طرح مارپیچ بر روی آن در دو ردیف شش‌ تایی و به تعداد 12 عدد به نیت دوازده امام قرار گرفته است.هم چنین این شبستان دارای هفت درگاه که آن را به صحن مسجد مرتبط می‌ کند، با هفت در چوبی با شیشه‌های رنگارنگ است. سنگ تراشی و تزیین این شبستان الهام گرفته از مسجد وکیل شیراز است.

طاق و دیوارهای این شبستان با کاشی کاری های زیبا تزیین گشته است. کف آن با کاشی‌های فیروزه‌ای و سقف آن با نقش گل و بوته و آیات قرآنی مزین گردیده است. این شبستان در واقع شبستان تابستانه محسوب می‌شود.

گره چینی درب و پنجره مسجد ، دکوراسیون ، معماری داخلی مسجد شیراز

گره چینی درب و پنجره مسجد ، دکوراسیون ، معماری داخلی مسجد شیراز

گره چینی درب و پنجره مسجد ، دکوراسیون ، معماری داخلی مسجد شیراز

گره چینی درب و پنجره مسجد ، دکوراسیون ، معماری داخلی مسجد شیراز

گره چینی درب و پنجره مسجد ، دکوراسیون ، معماری داخلی مسجد شیراز

دکوراسیون ، معماری سنتی مسجد شیراز

دکوراسیون ، معماری سنتی مسجد شیراز

دکوراسیون ، معماری سنتی مسجد شیراز

دکوراسیون ، معماری سنتی مسجد شیراز

دکوراسیون ، معماری سنتی مسجد شیراز

دکوراسیون ، معماری سنتی مسجد شیراز

دکوراسیون ، معماری سنتی مسجد شیراز

گره چینی درب و پنجره مسجد  ، دکوراسیون ، معماری داخلی مسجد شیراز

 

دکوراسیون ، معماری سنتی مسجد شیراز

دکوراسیون ، معماری سنتی مسجد شیراز

گره چینی درب و پنجره مسجد  ، دکوراسیون ، معماری داخلی مسجد شیراز

گره چینی هنر سنتی ایران زمین

گره چینی هنر سنتی ایران زمین

گره چینی درب و پنجره مسجد  ، دکوراسیون ، معماری داخلی مسجد شیراز

گره چینی هنر سنتی ایران زمین

گره چینی هنر سنتی ایران زمین

گره چینی درب و پنجره مسجد  ، دکوراسیون ، معماری داخلی مسجد شیراز

گره چینی هنر سنتی ایران زمین

گره چینی هنر سنتی ایران زمین

گره چینی درب و پنجره مسجد

گره چینی هنر سنتی ایران زمین

گره چینی هنر سنتی ایران زمین

گره چینی درب و پنجره مسجد

گره چینی هنر سنتی ایران زمین

گره چینی هنر سنتی ایران زمین

گره چینی درب و پنجره مسجد
گره چینی هنر سنتی ایران زمین

گره چینی هنر سنتی ایران زمین

گره چینی درب و پنجره مسجد

گره چینی هنر سنتی ایران زمین مسجد شیراز

گره چینی هنر سنتی ایران زمین مسجد شیراز

گره چینی درب و پنجره مسجد

nasirolmolk-5

گره چینی هنر سنتی ایران زمین مسجد شیراز

گره چینی درب و پنجره مسجد

گره چینی هنر سنتی ایران زمین مسجد شیراز

گره چینی هنر سنتی ایران زمین مسجد شیراز

نور در معماری ایران زمین 

گره چینی هنر سنتی ایران زمین مسجد شیراز

گره چینی هنر سنتی ایران زمین مسجد شیراز

معماری داخلی مسجد

nasirolmolk

معماری داخلی مسجد

گره چینی هنر سنتی ایران زمین مسجد شیراز

گره چینی هنر سنتی ایران زمین مسجد شیراز

معماری داخلی مسجد
گره چینی هنر سنتی ایران زمین مسجد شیراز

گره چینی هنر سنتی ایران زمین مسجد شیراز

معماری داخلی مسجد دیدنی های شیراز – گره چینی هنر سنتی ایران زمین  مسجد شیراز

WhatsApp us