گورستان ابن بابویه

اِبنِ بابُوَیْه  نخستین گورستان شهر ری و دومین گورستان تهران است که بسیاری از مشاهیر ایران در آن دفن هستند. نام این گورستان برگرفته از نام محمد بن بابُویه معروف به شیخ صدوق یکی از فقها و دانشمندان شیعه است که آرامگاه او در آنجا واقع شده‌است . گورستان ابن بابویه

گورستان اِبنِ بابُوَیْه نخستین گورستان شهر ری و دومین گورستان تهران است
گورستان اِبنِ بابُوَیْه نخستین گورستان شهر ری و دومین گورستان تهران است

مطالب مرتبط با موضوع تهران :

WhatsApp us