یک بیستم نیاز کشور به کنجاله سویا در داخل تأمین می‌شود/ تولید یک میلیون تن در برنامه – اقتصادی –
فارس نیوز
Source: 33New feed

WhatsApp us