ورامین-مدیر حوزه علمیه خواهران کوثر ورامین گفت: از زمان تأسیس حوزه علمیه خواهران در ورامین، بیش از ۲۳۵ طلبه از این حوزه فارغ التحصیل شدند.
Source: New feed

WhatsApp us