معاون عربی آفریقای وزیر امور خارجه گفت: طرح سیاسی ایران ویژه حل بحران یمن امروز در نامه رسمی آقای ظریف برای وزرای امور خارجه همه کشورها ارسال شد.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us