اکاپی یا اسب تک شاخ آفریقایی در تخت جمشید!!

اکاپی یا اسب تک شاخ آفریقایی در تخت جمشید!!

اکاپی یا اسب تک شاخ آفریقایی در تخت جمشید!!

اکاپی یا زرافه گردن کوتاه، نوعی پستاندار شبیه به زرافه است که بومی جنگلهای بارانی ایتوری واقع در شمال جمهوری دموکراتیک کنگو آفریقای مرکزی می باشد…
با اینکه پوشش راه راهش …

اکاپی یا زرافه گردن کوتاه، نوعی پستاندار شبیه به زرافه است که بومی جنگلهای بارانی ایتوری واقع در شمال جمهوری دموکراتیک کنگو آفریقای مرکزی می باشد…

با اینکه پوشش راه راهش یادآور گورخر است اما او نزدیک ترین خویشاوند زرافه می باشد. در حال حاضر بین ۱۰ تا ۲۰ هزار از این حیوان در حیات وحش وجود دارد.

این جانور از دیدگاه دانشمندان اولین بار توسط سر هری جانستون در جنگلهای ایتوری دیده شد. از نظر ظاهری، پشت اکاپی قرمز تیر است، پشت ساق پاهایشان به وضوح دارای راه راه افقی است که از دور مانند گورخر به نظر می آید. این نوع راه راه بودن هم به اکاپی های کوچک کمک می کند تا در باران های شدید جنگلی مادرشان را دنبال کنند و هم به عنوان نوعی استتار در دنیای وحش استفاده می شود.

بقیه بدنش به زرافه شبیه و البته گردنش کوتاه تر است.هر دو دارای زبانی بسیار دراز در حدود ۳۰ سانتیمتر هستند که بسیار قابل انعطاف و آبی رنگ است و با آن به راحتی می توانند برگ و غنچه را از درختان جدا کنند. زبانش به حدی دراز است که می توان پلک و داخل و بیرون گوشش را تمیز کند و در واقع تنها حیوانی است که قادر است گوش خود را بلیسد! نوع نر اکاپی شاخ های کوچکی دارد که با پوست پوشیده شده است.

گوشهای بزرگی دارند که آنها را در تشخیص شکارچیانشان یعنی پلنگ یاری می دهد. اکاپی حیوان منزوی است و تنها برای تولیدمثل در کنار همنوع خود قرار می گیرد. نوع نر اکاپی کمی از ماده اش بزرگتر است و ترجیح می دهد به تنهایی در محوطه های بزرگ زندگی کند که به جمعیت انها صدمه زده است زیرا امروزه قلمرو آنان تکه تکه شده و آنها که به زندگی اجتماعی عادت ندارند مجبور شده اند گاهی در کنار هم قرار بگیرند.

آنها برای مشخص کردن قلمرو خود راه های متفاوتی دارند از قبیل بوی ماده ای که از ردپایشان بجا می ماند و قیرمانند است و همچنین از بوی ادرارشان. نرها از قلمرو خود محافظت می کنند اما گاهی به ماده ها اجازه می دهند برای یافتن علوفه از قلمروشان عبور کنند.

اکاپی گیاهخوار است اما خیلی از انواع گیاهانی که می خورد برای انسان سمی محسوب می شود. آنها همچنین زغال چوب درختان را که از سوختن چوب درخت توسط صاعقه بوجود امده می خورند و برای تامین منابع معدنی خود نوع خاک رس گوگرد دار، نمکین و قرمز را که در نزدیکی رودخانه یافت می شود، می خورند.

اروپایی ها مدتها اکاپی را به نام تک شاخ آفریقایی می خواندند.

گفتنی است اکاپی ها که بر اساس شواهدیافت شده توسط مصریان باستان نیز شناخته می شده اند، امروزه به دلیل تخریب محل سکونت در خطر انقراض هستند.

اکاپی که تا قبل از قرن بیستم برای غربی ها ناشناخته بود، ۲۵۰۰ سال پیش بر سر در کاخ آپادانا در تخت جمشید نقش بسته شده بود و نشانگر هدیه ای بود که اقوام اتیوپی به پادشاهی هخامنشی ایران هدیه کرده بودند.

منبع : aftabir.com

WhatsApp us