خبرنگار روزنامه الحیات با اشاره به حضور خبرنگاران در یک برنامه تلویزیونی و اظهار نارضایتی از حمایت نشدن به وسیله نیروهای ائتلاف عربستان برای پوشش خبری خبر داد که عسیری در پاسخ این ادعا را رد کرد.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us