صنایع چوب ,گالری عکس هفته آخر اسفند 1397

عکس نمونه کار های دکوراسیون چوبی کارگاه صنایع چوب فن و هنر

مشاهده جدید ترین نمونه کارهای دکوراسیون فن و هنر

گره چینی و شیشه رنگی در دکوراسیون ایرانی
گره چینی و شیشه رنگی در دکوراسیون ایرانی

نمونه کار٬ نمونه کار دکوراسیون چوبی٬ نمونه کارهای فن و هنر ایران زمین٬ نجاری٬

درب و پنجره چوب راش
درب و پنجره چوب راش

نجاری سفارشی در نزدیکی تهران , واقع در شهرک صنعتی خاوران کیلومتر 14 جاده خاوران از سه راه افسریه شهرک صنعتی درودگران تهران

درب و پنجره چوب راش
درب و پنجره چوب راش

نمونه کار کارگاه و هنرکده فن و هنر

درب و پنجره چوب راش
درب و پنجره چوب راش

گالری عکس سازه های ساخته شده در کارگاه صنایع چوب فن و هنر ,  کارگاه گالری عکس از نمونه کارهایی هنرمندان ایران زمین با سبک سنتی

درب و پنجره چوب راش
درب و پنجره چوب راش

نمونه کار دکوراسیون چوبی ساخته شده توسط گروه صنایع چوب فن و هنر، طراحی و ساخت انواع سازه های چوبی، دکور، پله چوبی، گره چینی، درب تمام چوب

درب و پنجره چوب راش
درب و پنجره چوب راش

ساخت پنجره گره چینی

درب و پنجره گره چینی با شیشه های رنگی , هنر های تجسمی , آموزش ساخت پنجره ارسی , طرح ارسی , پنجره های قدیمی رنگی , انواع پنجره ارسی , پنجره های قدیمی با شیشه های رنگی , عکس پنجره های چوبی قدیمی , پنجره های گره چینی , پنجره های مشبک فلزی
گره چینی و شیشه رنگی در دکوراسیون ایرانی
درب و پنجره گره چینی با شیشه های رنگی , هنر های تجسمی , آموزش ساخت پنجره ارسی , طرح ارسی , پنجره های قدیمی رنگی , انواع پنجره ارسی , پنجره های قدیمی با شیشه های رنگی , عکس پنجره های چوبی قدیمی , پنجره های گره چینی , پنجره های مشبک فلزی
درب و پنجره گره چینی چوب بلوط

شیشه بری شیشه رنگی درب های گره چینی

درب و پنجره گره چینی با شیشه های رنگی , هنر های تجسمی , آموزش ساخت پنجره ارسی , طرح ارسی , پنجره های قدیمی رنگی , انواع پنجره ارسی , پنجره های قدیمی با شیشه های رنگی , عکس پنجره های چوبی قدیمی , پنجره های گره چینی , پنجره های مشبک فلزی
درب و پنجره گره چینی چوب بلوط
درب و پنجره گره چینی با شیشه های رنگی , هنر های تجسمی , آموزش ساخت پنجره ارسی , طرح ارسی , پنجره های قدیمی رنگی , انواع پنجره ارسی , پنجره های قدیمی با شیشه های رنگی , عکس پنجره های چوبی قدیمی , پنجره های گره چینی , پنجره های مشبک فلزی
درب و پنجره گره چینی چوب بلوط با شیشه رنگی
درب و پنجره گره چینی با شیشه های رنگی , هنر های تجسمی , آموزش ساخت پنجره ارسی , طرح ارسی , پنجره های قدیمی رنگی , انواع پنجره ارسی , پنجره های قدیمی با شیشه های رنگی , عکس پنجره های چوبی قدیمی , پنجره های گره چینی , پنجره های مشبک فلزی
درب و پنجره گره چینی چوب بلوط با شیشه رنگی
درب و پنجره گره چینی با شیشه های رنگی , هنر های تجسمی , آموزش ساخت پنجره ارسی , طرح ارسی , پنجره های قدیمی رنگی , انواع پنجره ارسی , پنجره های قدیمی با شیشه های رنگی , عکس پنجره های چوبی قدیمی , پنجره های گره چینی , پنجره های مشبک فلزی
درب و پنجره گره چینی چوب بلوط با شیشه رنگی
درب و پنجره گره چینی با شیشه های رنگی , هنر های تجسمی , آموزش ساخت پنجره ارسی , طرح ارسی , پنجره های قدیمی رنگی , انواع پنجره ارسی , پنجره های قدیمی با شیشه های رنگی , عکس پنجره های چوبی قدیمی , پنجره های گره چینی , پنجره های مشبک فلزی
گره چینی و شیشه رنگی در دکوراسیون ایرانی
درب و پنجره گره چینی چوب بلوط با شیشه رنگی
گره چینی و شیشه رنگی در دکوراسیون ایرانی
درب و پنجره گره چینی چوب بلوط با شیشه رنگی
گره چینی و شیشه رنگی در دکوراسیون ایرانی
درب و پنجره گره چینی چوب بلوط با شیشه رنگی
گره چینی و شیشه رنگی در دکوراسیون ایرانی
درب و پنجره گره چینی چوب بلوط با شیشه رنگی
گره چینی و شیشه رنگی در دکوراسیون ایرانی
درب و پنجره گره چینی چوب بلوط با شیشه رنگی
درب و پنجره گره چینی چوب بلوط با شیشه رنگی
درب و پنجره گره چینی چوب بلوط با شیشه رنگی
درب و پنجره گره چینی چوب بلوط با شیشه رنگی
درب و پنجره گره چینی با شیشه های رنگی , هنر های تجسمی , آموزش ساخت پنجره ارسی , طرح ارسی , پنجره های قدیمی رنگی , انواع پنجره ارسی , پنجره های قدیمی با شیشه های رنگی , عکس پنجره های چوبی قدیمی , پنجره های گره چینی , پنجره های مشبک فلزی
درب و پنجره گره چینی چوب بلوط با شیشه رنگی
درب و پنجره گره چینی با شیشه های رنگی , هنر های تجسمی , آموزش ساخت پنجره ارسی , طرح ارسی , پنجره های قدیمی رنگی , انواع پنجره ارسی , پنجره های قدیمی با شیشه های رنگی , عکس پنجره های چوبی قدیمی , پنجره های گره چینی , پنجره های مشبک فلزی
درب و پنجره گره چینی چوب بلوط با شیشه رنگی
درب و پنجره گره چینی با شیشه های رنگی , هنر های تجسمی , آموزش ساخت پنجره ارسی , طرح ارسی , پنجره های قدیمی رنگی , انواع پنجره ارسی , پنجره های قدیمی با شیشه های رنگی , عکس پنجره های چوبی قدیمی , پنجره های گره چینی , پنجره های مشبک فلزی
درب و پنجره گره چینی چوب بلوط با شیشه رنگی
درب و پنجره گره چینی با شیشه های رنگی , هنر های تجسمی , آموزش ساخت پنجره ارسی , طرح ارسی , پنجره های قدیمی رنگی , انواع پنجره ارسی , پنجره های قدیمی با شیشه های رنگی , عکس پنجره های چوبی قدیمی , پنجره های گره چینی , پنجره های مشبک فلزی
گره چینی و شیشه رنگی در دکوراسیون ایرانی
درب و پنجره گره چینی با شیشه های رنگی , هنر های تجسمی , آموزش ساخت پنجره ارسی , طرح ارسی , پنجره های قدیمی رنگی , انواع پنجره ارسی , پنجره های قدیمی با شیشه های رنگی , عکس پنجره های چوبی قدیمی , پنجره های گره چینی , پنجره های مشبک فلزی
گره چینی و شیشه رنگی در دکوراسیون ایرانی
درب و پنجره گره چینی با شیشه های رنگی , هنر های تجسمی , آموزش ساخت پنجره ارسی , طرح ارسی , پنجره های قدیمی رنگی , انواع پنجره ارسی , پنجره های قدیمی با شیشه های رنگی , عکس پنجره های چوبی قدیمی , پنجره های گره چینی , پنجره های مشبک فلزی
گره چینی و شیشه رنگی در دکوراسیون ایرانی
درب و پنجره گره چینی با شیشه های رنگی , هنر های تجسمی , آموزش ساخت پنجره ارسی , طرح ارسی , پنجره های قدیمی رنگی , انواع پنجره ارسی , پنجره های قدیمی با شیشه های رنگی , عکس پنجره های چوبی قدیمی , پنجره های گره چینی , پنجره های مشبک فلزی
گره چینی و شیشه رنگی در دکوراسیون ایرانی
میز کنار مبلی , قطعه ای برای روی دسته مبل
میز کنار مبلی , قطعه ای برای روی دسته مبل

اجرای کاور دسته مبل با چوب کاج روسی

میز کنار مبلی , قطعه ای برای روی دسته مبل
میز کنار مبلی , قطعه ای برای روی دسته مبل

ساخت انواع درب چوبی سفارشی

درب و پنجره چوب راش
میز کنار مبلی چوب کاج روسی
میز کنار مبلی چوب کاج روسی

عکس نجاری چوب

ورق فینگر جوینت چوب کاج روسی بعد از رنگ گردویی
ورق فینگر جوینت چوب کاج روسی بعد از رنگ گردویی
ورق فینگر جوینت چوب کاج روسی بعد از رنگ گردویی
ورق فینگر جوینت چوب کاج روسی بعد از رنگ گردویی

ورق فینگر جوینت چوب کاج روسی مناسب ساخت انواع صفحه میز و دکوراسیون چوبی تمام چوب

ورق فینگر جوینت چوب کاج روسی
ورق فینگر جوینت چوب کاج روسی

ساخت میز رولتاپ تمام چوب

میز تحریر رول تاپ چوب بلوط امریکایی
میز تحریر رول تاپ چوب بلوط امریکایی
میز تحریر رول تاپ چوب بلوط امریکایی
میز تحریر رول تاپ چوب بلوط امریکایی
میز تحریر رول تاپ چوب بلوط امریکایی
میز تحریر رول تاپ چوب بلوط امریکایی
میز تحریر رول تاپ چوب بلوط امریکایی
میز تحریر رول تاپ چوب بلوط امریکایی
میز تحریر رول تاپ چوب بلوط امریکایی
میز تحریر رول تاپ چوب بلوط امریکایی
میز تحریر رول تاپ چوب بلوط امریکایی
میز تحریر رول تاپ چوب بلوط امریکایی
میز تحریر رول تاپ چوب بلوط امریکایی
میز تحریر رول تاپ چوب بلوط امریکایی
میز تحریر رول تاپ چوب بلوط امریکایی
میز تحریر رول تاپ چوب بلوط امریکایی
میز تحریر رول تاپ چوب بلوط امریکایی
میز تحریر رول تاپ چوب بلوط امریکایی

لمبه چوب کاج روسی ضخامت 13 میل

انواع لمبه , فتیله و نبشی , زهوار و قرنیز
انواع لمبه , فتیله و نبشی , زهوار و قرنیز

اجرای سقف کاذب لمبه با تیر های چوبی

سقف کاذب چوب لمبه
سقف کاذب چوب لمبه

ساخت آلاچیق و چوبکاری فضای خارجی ساختمان

سقف کاذب چوب لمبه
سقف کاذب چوب لمبه
میز جلو مبلی , میز کنار مبلی , میز روی دسته مبل
میز جلو مبلی , میز کنار مبلی , میز روی دسته مبل

دسته روی مبل

میز جلو مبلی , میز کنار مبلی , میز روی دسته مبل
میز جلو مبلی , میز کنار مبلی , میز روی دسته مبل
ساخت درب و پنجره گره چینی , قیمت پنجره گره چینی , سفارش گره چینی , پنجره سنتی دکوری , پنجره گره چینی چوبی , درب و پنجره سنتی چوبی , گره چینی ساده , فروش درب سنتی , فروش گره چینی چوبی
ساخت درب و پنجره گره چینی , قیمت پنجره گره چینی , سفارش گره چینی , پنجره سنتی دکوری , پنجره گره چینی چوبی , درب و پنجره سنتی چوبی , گره چینی ساده , فروش درب سنتی , فروش گره چینی چوبی
پانل فینگر جوینت چوب بلوط
پانل فینگر جوینت چوب بلوط و یا اکاسیا
پانل فینگر جوینت چوب بلوط
پانل فینگر جوینت چوب بلوط
پانل فینگر جوینت چوب بلوط
پانل فینگر جوینت چوب بلوط
پانل فینگر جوینت چوب اکاسیا
پانل فینگر جوینت چوب اکاسیا
ساخت درب و پنجره گره چینی , قیمت پنجره گره چینی , سفارش گره چینی , پنجره سنتی دکوری , پنجره گره چینی چوبی , درب و پنجره سنتی چوبی , گره چینی ساده , فروش درب سنتی , فروش گره چینی چوبی
ساخت درب و پنجره گره چینی , قیمت پنجره گره چینی , سفارش گره چینی , پنجره سنتی دکوری , پنجره گره چینی چوبی , درب و پنجره سنتی چوبی , گره چینی ساده , فروش درب سنتی , فروش گره چینی چوبی
ساخت درب و پنجره گره چینی , قیمت پنجره گره چینی , سفارش گره چینی , پنجره سنتی دکوری , پنجره گره چینی چوبی , درب و پنجره سنتی چوبی , گره چینی ساده , فروش درب سنتی , فروش گره چینی چوبی
ساخت درب و پنجره گره چینی , قیمت پنجره گره چینی , سفارش گره چینی , پنجره سنتی دکوری , پنجره گره چینی چوبی , درب و پنجره سنتی چوبی , گره چینی ساده , فروش درب سنتی , فروش گره چینی چوبی
ساخت درب و پنجره گره چینی , قیمت پنجره گره چینی , سفارش گره چینی , پنجره سنتی دکوری , پنجره گره چینی چوبی , درب و پنجره سنتی چوبی , گره چینی ساده , فروش درب سنتی , فروش گره چینی چوبی
ساخت درب و پنجره گره چینی , قیمت پنجره گره چینی , سفارش گره چینی , پنجره سنتی دکوری , پنجره گره چینی چوبی , درب و پنجره سنتی چوبی , گره چینی ساده , فروش درب سنتی , فروش گره چینی چوبی
ساخت درب و پنجره گره چینی , قیمت پنجره گره چینی , سفارش گره چینی , پنجره سنتی دکوری , پنجره گره چینی چوبی , درب و پنجره سنتی چوبی , گره چینی ساده , فروش درب سنتی , فروش گره چینی چوبی
ساخت درب و پنجره گره چینی , قیمت پنجره گره چینی , سفارش گره چینی , پنجره سنتی دکوری , پنجره گره چینی چوبی , درب و پنجره سنتی چوبی , گره چینی ساده , فروش درب سنتی , فروش گره چینی چوبی
درب تمام چوب راش
درب تمام چوب راش
درب تمام چوب راش
درب تمام چوب راش
ساخت درب و پنجره گره چینی , قیمت پنجره گره چینی , سفارش گره چینی , پنجره سنتی دکوری , پنجره گره چینی چوبی , درب و پنجره سنتی چوبی , گره چینی ساده , فروش درب سنتی , فروش گره چینی چوبی
درب تمام چوب راش
ساخت درب و پنجره گره چینی , قیمت پنجره گره چینی , سفارش گره چینی , پنجره سنتی دکوری , پنجره گره چینی چوبی , درب و پنجره سنتی چوبی , گره چینی ساده , فروش درب سنتی , فروش گره چینی چوبی
ساخت درب و پنجره گره چینی , قیمت پنجره گره چینی , سفارش گره چینی , پنجره سنتی دکوری , پنجره گره چینی چوبی , درب و پنجره سنتی چوبی , گره چینی ساده , فروش درب سنتی , فروش گره چینی چوبی
ساخت درب و پنجره گره چینی , قیمت پنجره گره چینی , سفارش گره چینی , پنجره سنتی دکوری , پنجره گره چینی چوبی , درب و پنجره سنتی چوبی , گره چینی ساده , فروش درب سنتی , فروش گره چینی چوبی
ساخت درب و پنجره گره چینی , قیمت پنجره گره چینی , سفارش گره چینی , پنجره سنتی دکوری , پنجره گره چینی چوبی , درب و پنجره سنتی چوبی , گره چینی ساده , فروش درب سنتی , فروش گره چینی چوبی
ساخت درب و پنجره گره چینی , قیمت پنجره گره چینی , سفارش گره چینی , پنجره سنتی دکوری , پنجره گره چینی چوبی , درب و پنجره سنتی چوبی , گره چینی ساده , فروش درب سنتی , فروش گره چینی چوبی
ساخت درب و پنجره گره چینی , قیمت پنجره گره چینی , سفارش گره چینی , پنجره سنتی دکوری , پنجره گره چینی چوبی , درب و پنجره سنتی چوبی , گره چینی ساده , فروش درب سنتی , فروش گره چینی چوبی
ساخت درب و پنجره گره چینی , قیمت پنجره گره چینی , سفارش گره چینی , پنجره سنتی دکوری , پنجره گره چینی چوبی , درب و پنجره سنتی چوبی , گره چینی ساده , فروش درب سنتی , فروش گره چینی چوبی
ساخت درب و پنجره گره چینی , قیمت پنجره گره چینی , سفارش گره چینی , پنجره سنتی دکوری , پنجره گره چینی چوبی , درب و پنجره سنتی چوبی , گره چینی ساده , فروش درب سنتی , فروش گره چینی چوبی
عکس چوب بلوط
عکس چوب بلوط

ساخت صندلی تمام چوب راش

صندلی تمام چوب راش , ساخت صندلی چوبی طرح اسپانیایی
صندلی تمام چوب راش , ساخت صندلی چوبی طرح اسپانیایی
برش انواع الوار , اسلب تخته چوب
برش انواع الوار , اسلب تخته چوب
برش انواع الوار , اسلب تخته چوب
برش انواع الوار , اسلب تخته چوب
برش انواع الوار , اسلب تخته چوب
برش انواع الوار , اسلب تخته چوب
برش انواع الوار , اسلب تخته چوب
برش انواع الوار , اسلب تخته چوب
برش انواع الوار , اسلب تخته چوب
برش انواع الوار , اسلب تخته چوب
برش انواع الوار , اسلب تخته چوب
برش انواع الوار , اسلب تخته چوب

درب تمام چوب راش

درب تمام چوب راش , ساخت در چوبی
درب تمام چوب راش , ساخت در چوبی
درب تمام چوب راش , ساخت در چوبی
درب تمام چوب راش , ساخت در چوبی
درب تمام چوب راش , ساخت در چوبی
درب تمام چوب راش , ساخت در چوبی
درب تمام چوب راش , ساخت در چوبی
درب تمام چوب راش , ساخت در چوبی
درب و پنجره گره چینی
درب و پنجره گره چینی
درب و پنجره گره چینی
درب و پنجره گره چینی
درب و پنجره گره چینی
درب و پنجره گره چینی
درب و پنجره گره چینی
درب و پنجره گره چینی
میز تلویزیون
میز تلویزیون
پانل فینگر جوینت چوب کاج روسی پانل فینگر جوینت چوب کاج روسی
پانل فینگر جوینت چوب کاج روسی
درب و پنجره گره چینی
درب و پنجره گره چینی
سطل چوبی , دکوراسیون آجیل فروشی
سطل چوبی , دکوراسیون آجیل فروشی
سطل چوبی , دکوراسیون آجیل فروشی
سطل چوبی , دکوراسیون آجیل فروشی
سطل چوبی , دکوراسیون آجیل فروشی
سطل چوبی , دکوراسیون آجیل فروشی

ساخت انواع سطل و بشکه چوبی

سطل چوبی , دکوراسیون آجیل فروشی
سطل چوبی , دکوراسیون آجیل فروشی
پانل فینگر جوینت چوب راش
پانل فینگر جوینت چوب راش
پانل فینگر جوینت چوب راش
عکس پانل فینگر جوینت چوب راش
قاب سفارشی گره چینی , تابلو گره چینی چوب شیشه رنگی , هنر سنتی ایران زمین
قاب سفارشی گره چینی , تابلو گره چینی چوب شیشه رنگی , هنر سنتی ایران زمین
قاب سفارشی گره چینی , تابلو گره چینی چوب شیشه رنگی , هنر سنتی ایران زمین
قاب سفارشی گره چینی , تابلو گره چینی چوب شیشه رنگی , هنر سنتی ایران زمین
رنگ کاری چوب , رنگ کاری صندلی چوبی , رنگ چوب راش
رنگ کاری چوب , رنگ کاری صندلی چوبی , رنگ چوب راش
رنگ کاری چوب , رنگ کاری صندلی چوبی , رنگ چوب راش
رنگ کاری چوب , رنگ کاری صندلی چوبی , رنگ چوب راش
رنگ کاری چوب , رنگ کاری صندلی چوبی , رنگ چوب راش
رنگ کاری چوب , رنگ کاری صندلی چوبی , رنگ چوب راش

میز تلویزیون

میز تلویزیون چوب راش , میز tv
میز تلویزیون چوب راش , میز tv , میز LCD ال سی دی – میز تلویزیون کلاسیک و زیبا
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر رول تاپ ایتالیایی
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر رول تاپ ایتالیایی

پنجره و درب چوب راش

درب تمام چوب راش پلمایر آلمان , ساخت انواع درب تمام چوب راش , درب ورودی
درب تمام چوب راش پلمایر آلمان , ساخت انواع درب تمام چوب راش , درب ورودی
درب تمام چوب راش پلمایر آلمان , ساخت انواع درب تمام چوب راش , درب ورودی
درب تمام چوب راش پلمایر آلمان , ساخت انواع درب تمام چوب راش , درب ورودی

اجرای درب سنتی تمام چوب

سرای سعدالسلطنه , سرای سعدالسلطنه قزوین بزرگترین کاروانسرای سرپوشیده و مرکز تجاری داخلی شهری کشور
سرای سعدالسلطنه , سرای سعدالسلطنه قزوین بزرگترین کاروانسرای سرپوشیده و مرکز تجاری داخلی شهری کشور
سرای سعدالسلطنه , سرای سعدالسلطنه قزوین بزرگترین کاروانسرای سرپوشیده و مرکز تجاری داخلی شهری کشور
سرای سعدالسلطنه , سرای سعدالسلطنه قزوین بزرگترین کاروانسرای سرپوشیده و مرکز تجاری داخلی شهری کشور
نصاب نرده چوبی پله در تهران + نصب نرده و دست انداز پله چوب راش

نصاب نرده چوبی پله در تهران + نصب نرده و دست انداز پله چوب راش

نصاب نرده چوبی پله ، نرده‌های چوبی پله با شکل ظاهری زیبا و خاص خود، یکی از عناصر مهم در طراحی داخلی و خارجی ساختمان‌ها محسوب می‌شوند. در شهر تهران

اجرای کف پله چوبی پله معلق آقای ناظاریان

اجرای کف پله چوبی پله معلق آقای ناظاریان

اجرا و ساخت و نصب و براورد قیمت انواع کف پله چوب راش ، در طراحی داخلی منزل‌ها و فضاهای تجاری، استفاده از پله‌ها به‌عنوان یک عنصر زیبایی و عملکردی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

تصاویر نمونه کار نجاری از فروردین تا مهر 1401( میز ، کف پله ، نرده ، کابینت )

تصاویر نمونه کار نجاری از فروردین تا مهر 1401( میز ، کف پله ، نرده ، کابینت )

موضوعات شامل ساخت انواع پله , کف پله , نرده CNC , ایستگاه پله , ساخت آلاچیق با تیر چوبی , دیوارکوب و ساخت پارتیشن چوب ترموود , ساخت انواع درب چوبی ، کابینت , درب کابینت

نمونه کار ؛ سازنده کابینت آشپزخانه با سقف کاذب و نورپردازی

نمونه کار ؛ سازنده کابینت آشپزخانه با سقف کاذب و نورپردازی

استفاده از ام دی اف و چوب در کابینت آشپزخانه بسیار متداول است , اصولا بدنه کابینت ها از ام دی اف سفید ( جنس خوب خارجی یا ایرانی ) ساخته می شود و بخش هایی که نما دارد مثل درب ها و کناره های کابینت از جنس های لوکس و خاص استفاده می شود .

سبک ها و انواع درب ورودی خود را بشناسید : 10 طرح محبوب برای خانه شما

سبک ها و انواع درب ورودی خود را بشناسید : 10 طرح محبوب برای خانه شما

صاحبان خانه در انتخاب درب ها ، از سبک های جامد ، فلاش تا طرح های تزئینی و روکش شیشه ، هیچ کمبودی برای انتخاب ندارند . در این مطلب به شما انواع درب ورودی را معرفی خواهیم کرد. درب چوبی سفارشی درب های چوبی که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد - و مواد انتخابی برای...

مشخصات درب های شیشه ای چوبی که همه باید بدانند

مشخصات درب های شیشه ای چوبی که همه باید بدانند

از مشخص کردن فضای زندگی گرفته تا تأمین حریم خصوصی ، درها برای هر ملکی حیاتی هستند. جدا از عملکرد به عنوان نقاط ورود و خروج ، درها همچنین مزایای دیگری از جمله ایمنی ، جلوگیری از سر و صدای خارجی و غیره را به همراه دارند. نوع ماده ای که برای درب خود انتخاب می کنید...

WhatsApp us