درود بر شما

آموزش مجازی

فارسی بر نجاری با اره فرنگی

نجاری و درودگری 

برای ایجاد یک برش دقیق لازم است تیغ در راستای صحیح حرکت کند. برای این کار در برخی مواقع به یک الگو نیاز است، بخصوص زمانی که باید یک زاویه خاص مانند 20 یا 95 درجه را برش دهید. زوایای 90 درجه، زاویه 45 درجه، زاویه 22.5 همه بر روی تنظیمات اغلب دستگاه ها قابل دسترس هستند.

در این گالری تصاویر انواع فارسی بر، و الگو برای ساخت و اجرای دقیق را گردآوری کرده ایم.

فارسی بر نجاری. زاویه بر

فارسی بر نجاری. زاویه بر

فارسی بر نجاری. زاویه بر

فارسی بر نجاری. زاویه بر

فارسی بر نجاری. زاویه بر

فارسی بر نجاری. زاویه بر

WhatsApp us