آسیاب آبی کوچک مناسب حیاط و روفگاردن , آسیاب چوب کاج

آسیاب آبی چوب ترمووود

این آسیاب آبی فقط به صورت سفارشی ساخته میشود . میتوانیم از چوب ترمووود یا چوب کاج روسی بسازیم .

آسیاب آبی کوچک مناسب حیاط یا روفگاردن

آسیاب آبی کوچک مناسب حیاط و روفگاردن
آسیاب آبی کوچک مناسب حیاط و روفگاردن

مطالب مرتبط با موضوع آسیاب آبی :

طراحی و ساخت انواع آسیاب آبی با چوب , دکوراسیون چوبی فضای خارجی از چوب ترمووود