150 واژه عجیب و غریب که فقط از معماران استفاده می کند

150 واژه عجیب و غریب که فقط از معماران استفاده می کند


این تصویر را ذخیره کنید!

 

© Smokedsalmon از طریق Shutterstock

برای اکثر دانشآموزان معماری، چند سال اول یادگیری شامل یک دوره سقوط تقاضا در اصطلاح معماری استاز اصطلاحات یادگیری به عنوان “گاستال” به عنوان “گاستال” به منظور تعریف دوباره ایده های شما به عنوان ساده به عنوان “فضا”، یادگیری لغت معماری یکی از فرآیندهای ذهن خمیدگی است که در تبدیل شدن به یک طراح است.

این چالش به وضوح یک تجربه جهانی نیز است: زمانی که از ماه گذشته خواسته شدیم خوانندگان  خود را برای نشان دادن چشمان خود برای «عجیب ترین واژه هایی که فقط از معماران استفاده می کنیم» داشته باشیم، ما با پیشنهادات – از جمله 100 نظر در مورد پست خود و بیش از 400 نظر در اولین پست فیس بوک ما است  . شاید حتی بیشتر قابل توجه بود، این واقعیت بود که در همه این نظرات، کلمات و عباراتی که مردم پیشنهاد می داد، به میزان قابل توجهی همپوشانی داشتندتنوع عظیمی به ما اجازه داد لیستی از 150 کلمه را انتخاب کنیم – فقط یک درصد از مجموع پیشنهاد شده.

چرا معماران از چنین زبان عجیب استفاده می کنند؟

اولا، فهرستی از متن ما را در مورد نظرات خوانندگان ما در مورد مسائل مربوط به زبان معماری بحث خواهیم کرد – کسانی که در لیست تنها به تنهایی هستند، احساس راحتی می کنند تا به پایین حرکت کنند!

البته، زبان معماری می تواند به دلایلی مورد استفاده قرار گیردبعضی اوقات، مفاهیم در زبان روزمره بسیار پیچیده هستند و برخی کلمات به اندیشه های معماری مبهم اشاره دارند که عموم مردم احتمالا دانش قبلی نداشته انداین توسط jsarhitekt اشاره شد:

چرا تعبیر را محدود، انتقاد و یا خاموش کنید؟ معماری دارای زبان خاص خود است، نه بر خلاف سایر حرفه ها، تعقیب و ژانرهاآیا همه چیز باید کاهش یابد و به کمترین علامت مشترک رقیق شود؟ »- jsarhitekt

اما همانگونه که در پاسخ داگلیس به جاساریاتکت اشاره شد، صحبت کردن با دیگر معماران و صحبت کردن با افراد غیر حرفه ای تفاوت وجود دارد:

من فکر نمی کنم که ما با استفاده از یک زبان غیر قابل درک برای یک عاملی در گفتمان عمومی شرکت کنیمهنگامی که با فیزیکدان صحبت می کنم، انتظار دارم او بتواند کار خود را به شرایطی تبدیل کند که بتوانم آن را درک کنم و تمام حرفه ها و معیارها باید به همان استاندارد برگردداگر شما نمی توانید کار خود را به سادگی توضیح دهید، کار شما را کاملا درک نمی کنید. “- Dougilis

همانطور که لی کالیستی خاطرنشان می کند، تمایز مهم در مورد قصد:

شاید سوال اشتباه باشدانگیزه مهم تر استآیا یک تلاش برای داستانسنج بهتر با کلمات خود و یا به سادگی بودن pretentious؟ “- لی کالیستی، AIA

Margit Rudy اشاره می کند که چگونه نحوه استفاده از زبان ما بر روش های دیگران در مورد معماران تاثیر می گذارد:

اگر کسانی که از ما خودشان می خواهند” معماران “می خواهند مجموعه مهارت های سخت داری که به طور جدی در زمینه های بزرگتر قرار گرفته اند، ما واقعا در نظر داریم که زمینه ارتباط ما باشد، وقت آن رسیده است که این زمینه گسترده تر از حد نصف نباشد / اصطلاحات ما همه درک می کنیم. “- Margit Rudy

و در نهایت، شاید بهترین بحث برای زبان ساده توسط گرگ Hudspeth، سازنده است که به وضوح تحت تأثیر قرار دادن عقاید معماری قرار نمی گیرد:

به عنوان یک سازنده که بیش از 20 سال در این صنعت بوده است، متوجه شدم که من چه کار میکنم و خودم را به اندازه کافی هوشمند می دانم تا مفاهیم نسبتا پیچیده در ساخت و ساز را درک کنمبا این حال، من یک لیست در حال اجرا از کلمات و عبارات مضحک است که معماران ما کار می کنند با استفاده ازمن بخشی از هر روز را صرف پوسیدن و توضیحات بیش از حد پیچیده و توصیف برای ایده های ساده می کنماین بزرگترین زباله زمان و ego استفروش این موارد به مشتری، اما به من طراحی و برنامه های خود را به شیوه ای مستقیم و صحیح به من بدهیدمن می توانم سریعتر کار کنم و تغییرات کمتری داشته باشم. “- Greg Hudspeth از طریق فیس بوک

150 واژه عجیب و غریب که فقط از معماران استفاده می کند

با توجه به نظرات بالا، مهم است که به یاد داشته باشید که این لیستی از کلمات است که شما باید بلافاصله استفاده از آن را متوقف کنید؛ به سادگی از کسی که با آن صحبت می کنید آگاهی داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که اگر از هر یک از این کلمات استفاده کنید لازم است و مناسب در زمینه ای است که از آنها استفاده می کنید.

این فهرست به هیچ وجه کامل نیست؛ با بیش از 750 نظر در مورد مقاله اصلی ما  و سه  پست فیس بوک  ، ما مجبور بودیم آن را در جایی قرار دهیمدر اینجا شامل کلمات است که اغلب ذکر شد و ما خودمان با آن مواجه شدیمبدین ترتیب بدون اطلاع بیشتر و بدون نظم خاص، در اینجا لیست خوانندگان ما از 150 کلمه عجیب و غریب است که فقط معماران استفاده می کنند:

اصطلاح معماری خاص:

 • پاستیکه
 • پایداری
 • ارگونومی
 • لوسی نابغه
 • نما
 • چارت
 • منطقه ای بودن
 • آستانه
 • ماساژ
 • انفیلاد
 • اهمیت
 • پوچ
 • پساصنعتی
 • نمودار
 • بومی
 • مدولار
 • تخریب
 • نوع شناسی
 • پارامتریک
 • برنامه
 • پوست
 • پاکت ساختمان
 • طاق
 • بازی های آنلاین
 • فیناستراسیون
 • کوتاه شدن
 • قطعه
 • فلانور
 • پدیده شناسی
 • بی رحمی
 • کانتینر
 • منحنی
 • خط راست
 • میسیان
 • کوربوزین
 • Permaculture
 • بلوط معماری
 • اروزبایا
 • پیاده روی
 • Pilotis
 • عمودی بودن
 • تخفیف
 • Mullion
 • مونتین
 • گوگردی
 • استیلوبات

کلمات ساده با توجه به معنای جدید توسط معماران:

 • مفهوم
 • فضا
 • پارچه (شهر یا ساختمان)
 • استعاره
 • قابلیت خوانایی (چیزی غیر از نوشتن)
 • ابعاد (به معنی ویژگی چیزی)
 • لحظه ای
 • جشن گرفتن
 • مذاکره کن
 • پویا
 • زبان
 • زمینه
 • حرکات
 • افتخار (“آشپزخانه به کابینه افتخار می کند”)
 • طبقه بندی
 • سلسله مراتب
 • مقیاس
 • بخش
 • رسمی
 • گره ها
 • شاخه ها
 • غلات
 • فوق العاده است
 • دستگاه
 • ارتفاع

کلمات مبهم که معماران بیش از حد استفاده می کنند (یا سوء استفاده):

 • نمادین
 • ارگانیک
 • دوگانگی
 • عجیب و غریب
 • کیتچ
 • توالی
 • استیس
 • بینشی / بینش
 • تکرار
 • Juxtapose / Juxtaposition
 • استراتوتومی
 • تکتونیک (و معماری)
 • Liminal
 • بیان
 • کوتاه مدت
 • دینداری
 • انسان شناسی
 • بازسازی
 • ترکیبی
 • تولید کننده
 • ابهام
 • کاتالیزور
 • نفوذ
 • مناسب
 • الهام بخش
 • معاصر
 • ادغام
 • ارزیابی
 • هژمونی
 • کوره
 • دوچرخه سواری
 • قرار دادن
 • تقلید
 • گشتالت
 • Zeitgeist
 • بنال
 • بلز
 • موتیف
 • شفاعت
 • همگن
 • Palimpsest
 • الگو
 • ناهماهنگی
 • Adjacencies
 • اختلاف منظر
 • مونتاژ
 • زیبایی شناسی
 • یکپارچه
 • یکنواختی
 • مورفولوژی
 • دوگانگی
 • نیسان
 • گذرا
 • افزونگی
 • تنومند
 • سفارشی
 • جامع (گاهی اوقات همهجانبه)
 • همزمان سازی
 • ترسناک
 • سازگاری
 • شیزن

اصطلاحات غیر عادی یا عباراتی که معماران دوست دارند:

 • بازی با (نور، فضا، مواد)
 • مقیاس انسانی
 • ایجاد / ارائه یک ژست
 • ____ ____ چگونه دریافت می شود ____
 • ترکیب فضایی
 • نقشه کردن
 • این مفهوم را بررسی می کند
 • adjacencies برنامه نویسی
 • فضای را فعال کنید
 • حوزه عمومی
 • اتاق در فضای باز

مفاهیم عجیب در معماری:

 • Solid / Void
 • محیطی / بیرونی
 • فشار کشش
 • پایین بالا / بالا پایین
 • شفافیت / شفافیت
 • خدمت و خدمات
 • فضای منفی / مثبت

تصویر اصلی از طریق  Shutterstock.com


© Smokedsalmon via Shutterstock

For most students of architecture, the first few years of learning involve a demanding crash course in architectural jargon. From learning terms as obscure as “gestalt” to redefining your understanding of ideas as simple as “space,” learning the architectural lexicon is one of the most mind-bending processes involved in becoming a designer.

This challenge is clearly a universal experience as well: when we asked our readers last month to suggest their picks for the “weirdest words that only architects use,” we were inundated with suggestions – including 100 comments on the post itself and over 400 comments on our first Facebook post. Perhaps even more striking, though, was the fact that in all of these comments, there was remarkably little overlap in the words and phrases people were suggesting. The huge variety allowed us to select a list of 150 words – just a fraction of the total suggested.

Why Do Architects Use Such Strange Language?

First up, to give our list some context we’ll be discussing our readers’ comments about the issues surrounding architectural language – those who are here for the list alone, feel free to scroll down!

Architectural language can, of course, be used for good reason. Sometimes, concepts are too complex to express in everyday language, and some words refer to obscure architectural ideas that the general public would likely not have previous knowledge of. This was pointed out by jsarhitekt:

“Why limit, criticize or mute expression? Architecture has its own language, not unlike other professions, pursuits, and genres. Does everything have to be diminished and diluted to lowest common denominator?” – jsarhitekt

But as noted in Dougilis’ response to jsarhitekt, there’s a difference between talking to other architects and talking to people outside the profession:

“I don’t think we are contributing to public discourse by using a language that is incomprehensible to a layman. When I talk to a physicist, I expect him to be able to translate his work into terms that I can understand, and all trades and professions should be held to the same standard. If you cannot explain your work simply, you don’t fully understand your work.” – Dougilis

As Lee Calisti points out, the important distinction to make is about intent:

“Perhaps it’s the wrong question to ask. Motivation is more important. Is one trying to be a better storyteller with their words or simply being pretentious?” – Lee Calisti, AIA

Margit Rudy points out how our use of language therefore impacts the way others think about architects:

“If those of us calling ourselves ‘architects’ want our hard-earned skill sets taken seriously in the larger context that we actually view to be our field of relevance, then it’s high time we meet that broader field at least half way in terms/terminology that we all understand.” – Margit Rudy

And finally, perhaps the best argument for simple language was made by Greg Hudspeth, a builder who clearly isn’t impressed by architects’ intellectual posturing:

“As a builder who has been in the industry for over 20 years, I understand what I’m doing and consider myself intelligent enough to grasp relatively complex concepts in construction. However, I have a running list of the ridiculous words and phrases that the architects we work with are using. I spend a portion of each day stripping away the fluff and overly complicated explanations and descriptions for simple ideas. It is the biggest waste of time and ego. Sell that stuff to the client but give me the design and plans in the most direct and correct manner. I can work faster and make fewer changes.” – Greg Hudspeth via Facebook

150 Weird Words That Only Architects Use

Bearing in mind the above comments, it’s important to remember that this isn’t a list of words you should immediately stop using; simply be aware of who you’re talking to, and be sure that if you do use any of these words they are necessary and appropriate in the context you use them.

This list is by no means exhaustive; with over 750 comments across our original article and three Facebook posts, we had to cap it somewhere! Included here are the words that were mentioned most often and which we had encountered ourselves. So without further ado, and in no particular order, here is our readers’ list of 150 weird words that only architects use:

Architecture-specific jargon:

 • Pastiche
 • Sustainability
 • Ergonomy
 • Genius loci
 • Facade
 • Charette
 • Regionalism
 • Threshold
 • Massing
 • Enfilade
 • Materiality
 • Poché
 • Post-industrial
 • Diagrammatic
 • Vernacular
 • Modular
 • Deconstruction
 • Typology
 • Parametric
 • Program
 • Skin
 • Building envelope
 • Vault
 • Arcade
 • Fenestration
 • Truncated
 • Parti
 • Flâneur
 • Phenomenology
 • Brutalism
 • Cantilever
 • Curvilinear
 • Rectilinear
 • Miesian
 • Corbusian
 • Permaculture
 • Blobitecture
 • Exurbia
 • Walkability
 • Pilotis
 • Verticality
 • Rebate
 • Mullion
 • Muntin
 • Gentrification
 • Stylobate

Simple words given new meaning by architects:

 • Concept
 • Space
 • Fabric (urban or building)
 • Metaphor
 • Legibility (of something other than writing)
 • Dimension (meaning a characteristic of something)
 • Moment
 • Celebrate
 • Negotiate
 • Dynamic
 • Language
 • Context
 • Gesture
 • Proud (“the countertop is proud of the cabinet”)
 • Taxonomy
 • Hierarchy
 • Scale
 • Section
 • Formal
 • Nodes
 • Pods
 • Grain
 • Extrapolate
 • Device
 • Elevation

Obscure words that architects overuse (or misuse):

 • Iconic
 • Organic
 • Dichotomy
 • Eclectic
 • Kitsch
 • Sequence
 • Stasis
 • Interstitial / Interstice
 • Iteration
 • Juxtapose/Juxtaposition
 • Stereotomic
 • Tectonics (and architectonics)
 • Liminal
 • Articulate
 • Ephemeral
 • Domesticity
 • Anthropogenic
 • Regenerate
 • Hybrid
 • Generative
 • Ambiguity
 • Catalyst
 • Penetrate
 • Appropriate
 • Inspiration
 • Contemporary
 • Amalgamation
 • Performative
 • Hegemony
 • Curate
 • Bifurcate
 • Superimpose
 • Confluences
 • Gestalt
 • Zeitgeist
 • Banal
 • Blasé
 • Motifs
 • Procession
 • Homogenous
 • Palimpsest
 • Paradigm
 • Dissonance
 • Adjacencies
 • Parallax
 • Assemblage
 • Aesthetic
 • Monolithic
 • Uniformity
 • Morphology
 • Duality
 • Nuance
 • Transient
 • Redundancy
 • Robust
 • Bespoke
 • Holistic (sometimes even wholistic)
 • Simultaneity
 • Esoteric
 • Concretization
 • Schism

Unusual terms or phrases that architects love:

 • Play with (light, space, materials)
 • Human scale
 • Create/provide a gesture
 • How the ____ is received by the ____
 • Spatial composition
 • Map out
 • Explores the notion
 • Programmatic adjacencies
 • Activate the space
 • Public Realm
 • Outdoor room

Strange concepts within architecture:

 • Solid/Void
 • Interiority/Exteriority
 • Push/Pull
 • Bottom up/Top down
 • Transparency/Opacity
 • Served and Service
 • Negative/Positive space

Main image via Shutterstock.com

 

 

WhatsApp us