7 عکس از رویدادهای مهم در سال 1359، عکس تهران قدیم

عکس روز , عکس تهران سال 1359
عکس روز , عکس تهران سال 1359

7 تصویر از رویداد های مهم سال 1359

اولین تصویر از سمت چپ : درج سکه 50 ریالی در سال 1359

دومین عکس از وسط : دیدار اعضای کابینه شورای انقلاب

WhatsApp us