روشنایی منحصر به فرد از جنس مس !

 این پروژه بازسازی ساختمانی در بوداپست است که با متریال و مبلمان ساده، مینیمال و زیبا فضایی بسیار دلنشین ایجاد کرده است نکته خاص و منحصربه فرد در این آپارتمان استفاده ازمیله های باریک مسی در سیستم روشنایی به شیوه ای جالب است.

سیستم روشنایی این آپارتمان در تمام اتاق ها به صورت مسیرهای متوالی و شبکه ای ازمیله های باریک مسی است که به تأکید نقاط اصلی درآپارتمان و هدایت چشم افراد کمک کرده و نور را در تمامی فضاها پخش کرده است. این ترکیب در لوله ها و شیرهای آب قبلا به چشم ما خورده است اما این بار برای رساندن روشنایی به سراسر خانه از این سیستم به صورت جالبی استفاده شده که ترکیب این ایده با متریال مس منجر به زیبایی بیشتری شده است.

روشنایی منحصر به فرد از جنس مس

روشنایی منحصر به فرد از جنس مس

روشنایی منحصر به فرد از جنس مس

روشنایی منحصر به فرد از جنس مس

روشنایی منحصر به فرد از جنس مس

روشنایی منحصر به فرد از جنس مس

روشنایی منحصر به فرد از جنس مس

روشنایی منحصر به فرد از جنس مس

روشنایی منحصر به فرد از جنس مس

روشنایی منحصر به فرد از جنس مس

 

http://decoboom.ir

WhatsApp us