جاسازی هیزم شومینه در دیوار

وقتی نوبت به انتخاب شومینه می رسد، قطعا طرح های متنوعی در پیش روی شما قرار دارد. علاوه بر آنکه جنس آنها متفاوت است، در نوع سوخت چوب یا گاز نیز مختلف هستند.

ولی اگر شومینه ای با سوخت چوب را انتخاب کردید، پس مطمئنا به هیزم شومینه نیز نیاز پیدا خواهید کرد ولی مسئله وقتی پدید می آید که باید محلی برای قرار دادن هیزم ها تعبیه کنید.

شاید در وهله اول بخواهید آنها را در بالکن و یا حیاط جا دهید، ولی چطور است آنها را در همان اتاق نشیمن بگذارید؟!
در جواب باید گفت قطعا می توانید هیزم ها را در داخل اتاق نگه دارید و در این مطلب با چگونگی این کار آشنا خواهید شد.

تصاویر زیر ایده های جالبی برای نگهداری هیزم های شومینه در اتاق نشیمن به شکل کاملا مدرن و زیبا است که می تواند الهام بخش شما باشند:

جاسازی هیزم شومینه

جاسازی هیزم شومینه

جاسازی هیزم شومینه

جاسازی هیزم شومینه

جاسازی هیزم شومینه

جاسازی هیزم شومینه

جاسازی هیزم شومینه

جاسازی هیزم شومینه

جاسازی هیزم شومینه

جاسازی هیزم شومینه

جاسازی هیزم شومینه

جاسازی هیزم شومینه

جاسازی هیزم شومینه

جاسازی هیزم شومینه

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.persianv.com

WhatsApp us