Afrormosia چوب

Afrormosia چوب چوب (گاهی اوقات به نام Afromosia چوب) با رنگ های زیبا آن شناخته شده است، که از طلایی تا قهوه ای تیره تر است، به تدریج تبدیل به یک رنگ عمیق، غنی، گردو مانند. سختی، سنگین و قوی، چوب آروموزیا شبیه به چوب چوب ساج در بسیاری از ویژگی های فنی است، اما کار با آن مشکل نیست و می تواند با موفقیت با استفاده از تکنیک های معمولی چسب. چوب آهپروموزیا چوب مشابه با ساقه در رنگ، بافت و دانه است. علاوه بر ظاهر قابل توجه آن، afrormosia در اروپا برای ساخت و سازهای تجاری و مسکونی با کیفیت بسیار بالا مورد استفاده قرار گرفته است. کیفیت و ظاهر، به جای هزینه، اهداف طراحی شده و یکنواخت، نگاه غنی مورد نظر است.

طبقه کابینت و مبلمان اول کلاس، در ایالات متحده به خوبی شناخته نشده است، اما از همه کسانی که آن را می شناسند تحسین می شود.

چوب آفرمورماسیا همچنان بهترین راه حل برای جایگزین تیک باقی مانده است، اما استفاده از آن در برنامه های کاربردی دریایی امکان پذیر است.

چوب افروموزیا مشابه چوب ساج ، از نظر رنگ و بافت و دانه است .

WhatsApp us