Agares

اگارس

Agares (همچنین Agarat ، Agaros یا Agarus )نوعی شیطان شرح داده شده در  demonological grimoires .

آگاراس در گوریمورهایی مانند لیور اسپریتس (به عنوان آگارت)، Pseudomonarchia Daemonum ، کلید کوچکی از سلیمان و دیکشنری Infernal به عنوان دوک “تحت قدرت از شرق”، “پیرمرد، سوار بر یک تمساح و حمل یک هویک بر روی مشت خود، “که به زبان می آموزد، متوقف و بازیابی افراد فراری، باعث زمین لرزه، و اعطای عناوین شایسته است.

Agares از کالین د پالنسی « Dictionnaire Infernal »، پاریس ، 1863.
Agares از کالین د پالنسی « Dictionnaire Infernal »، پاریس ، 1863.

Legions and standing
لامجتون کلوایکلوس سالومونی و پدیومونارکیا Daemonum هر دو لیست او را به عنوان روحیه دوم و اعلام کرد که او 31 لژیون شیاطین را اعمال می کند، در حالی که Livre des Esperitz (که او را به سادگی به عنوان یک پیرمرد توصیف می کند) 36 ساله می کند.

کتاب از دفتر ارواح مکان او (به عنوان Agaros) دوم تحت ORIENS و او را به عنوان یک پیر مرد سوار مار افسانهای ، بدون شاهین. [6] Grimoire از پاپ هونوریوس (که اشاره به او را به عنوان آگاراس) کوتاه تر است، حذف تمساح و قلعه، و حذف توابع خود را فراتر از زبان ها و عناوین. بزرگ گریموای او را در نقش یک تابع Lucifuge Rofocale . ] با توجه به توماس راد ، Agares توسط مخالف شمهمفوراش فرشته Jelial.Sloane MS 3824 از آگارس در سراسر دعوت نامه ها برای احضار ارواح که گنج را نگه می دارند، اشاره می کند  و در “آزمایش آگارس”، به معنای آن است که او را به یک کریستال بکشاند.

همچنین نگاه کنید به

شیاطین گئتی در فرهنگ معاصر

 کتاب سحر و جادو موظف، قسمت دوم، فصل سوم، بخش 1:نام و دفاتر ارواح شیطانی؛ آرتور ادوارد وایت؛ لندن 

WhatsApp us