درب مسجد چوبی , طرح گره چینی و اسلیمی

استفاده از چوب های رنگی مانند گردو , افرا , بلوط , ون و ساج , آبنوس

نمونه کارهای اجرا شده در کارخانه صنایع چوب و هنر ایران زمین

 

 

 

 

WhatsApp us