هنر اسلامی

درب مسجد , ساخت درب گره چینی , معماری اسلامی

هنرکده فن و هنر ایران زمین ( صنایع چوب )

طراح و سازنده درب و دکوراسیون مساجد ( هنرهای اسلامی )

گرهچینی ( گره سازی با چوب ) ، اسلیمی ، ارسی سازی و هنر های سنتی ایران زمین

طرح ابتدایی درب مدرسه قدیم سپهسالار

 • طرح درب گره چینی مدرسه و مسجد قدیم سپهسالار
 • طرح درب گره چینی مدرسه و مسجد قدیم سپهسالار
 • طرح درب گره چینی مدرسه و مسجد قدیم سپهسالار
 • طرح درب گره چینی مدرسه و مسجد قدیم سپهسالار
 • گره ام الگره ، 2 – 5 – 2 کند
 • طرح درب گره چینی مدرسه و مسجد قدیم سپهسالار
 • طرح درب گره چینی مدرسه و مسجد قدیم سپهسالار
 • طرح درب گره چینی مدرسه و مسجد قدیم سپهسالار
 • طرح درب گره چینی مدرسه و مسجد قدیم سپهسالار
 • طرح درب گره چینی مدرسه و مسجد قدیم سپهسالار
 • طرح درب گره چینی مدرسه و مسجد قدیم سپهسالار
 • طرح درب گره چینی مدرسه و مسجد قدیم سپهسالار

توضیحات :

بر روی لینک کلیک کنید : توضیحات طرح 

art ir (1)

art ir (2)

art ir (3)

art ir (4)

art ir (5)

art ir (6)

art ir (7)

art ir (8)

art ir (9)

art ir (10)

art ir (11)

art ir (12)

art ir (13)

art ir (14)

art ir (15)

art ir (16)

art ir (17)

art ir (18)

art ir (19)

art islamic iran0101

art islamic iran0102

art islamic iran0103

art islamic iran0104

art islamic iran0105

art islamic iran0106

art islamic iran0107

art islamic iran0108

art islamic iran0109

art islamic iran0110

art islamic iran0111

art islamic iran0112

art islamic iran0113

art islamic iran0114

art islamic iran0115

art islamic iran0116

art islamic iran0117

art islamic iran0118

art islamic iran0119

art islamic iran0120

art islamic iran0121

islamic art iran architectur (1)

islamic art iran architectur (2)

islamic art iran architectur (3)

islamic art iran architectur (4)

islamic art iran architectur (5)

islamic art iran architectur (6)

islamic art iran architectur (7)

islamic art iran architectur (8)

islamic art iran architectur (9)

islamic art iran architectur (10)

نقوش زیبا در دکوراسیون

هنر اسلامی

هنر مورد تأیید قرآن است

ولی نظر به این که هنر یکی از جنبه های زندگی دنیوی انسان ها است، می توان آیاتی از قرآن که دیدگاه این کتاب آسمانی را در ارتباط با دنیا مشخص می نماید، به مقوله هنر نیز سرایت داد، و نتیجه گرفت که هنر مورد تأیید قرآن، آن دسته از رفتار و کردار انسان ها است که علاوه بر برجستگی و امتیازی که هنر بدون آن به وجود نمی آید، از دو خصوصیت دیگر نیز برخوردار باشد:

اول. این که در راستای ترویج و تبلیغ آموزه های دینی و اصول فطری بشری و نیز توجه دادن انسان ها به معاد و دنیای آخرت باشد.

دوم. این که هنرمند، در اجرای هنر خود، از موازین پذیرفته شده دینی تخطی و سرپیچی ننماید.

هنر اسلامی

هنر اسلامی

art ir (1)

art ir (2)

art ir (3)

art ir (4)

art ir (5)

art ir (6)

art ir (7)

art ir (8)

art ir (9)

art ir (10)

art ir (11)

art ir (12)

art ir (13)

art ir (14)

art ir (15)

art ir (16)

art ir (17)

art ir (18)

art ir (19)

art islamic iran0101

art islamic iran0102

art islamic iran0103

art islamic iran0104

art islamic iran0105

art islamic iran0106

art islamic iran0107

art islamic iran0108

art islamic iran0109

art islamic iran0110

art islamic iran0111

art islamic iran0112

art islamic iran0113

art islamic iran0114

art islamic iran0115

art islamic iran0116

art islamic iran0117

art islamic iran0118

art islamic iran0119

art islamic iran0120

art islamic iran0121

طراحی اسلامی

طراحی اسلامی

توسط farbod | اکتبر 20, 2018 | هنر اسلامیهنر ایرانیهنر گره سازی

معماری اسلامی٬ معماری ایران٬ آموزش گره چینی٬

معماری اسلامی و هنر سنتی ایران

توسط farbod | مه 23, 2018 | girih patternIranian artIslamic geometric patternsعکس گره چینیگره چینیهنر اسلامیهنر ایرانیهنر سنتی

درود بر شما حکاکی، منبت و گره چینی روی چوب و گچ

سقف کاذب مسجد جامع غدیر خم سالن اجتماعات

سقف کاذب مسجد جامع غدیر خم سالن اجتماعات

توسط farbod | آگوست 28, 2017 | درودگریکارگاه نجاریمسجدمسجدمعماری اسلامی ایراننجارینمونه کارهنر اسلامی

سقف کاذب مسجد جامع غدیر خم سالن اجتماعات جناب طائفی

درب ورودی مسجد حضرت خدیجه قم گره توپر و گره چینی

توسط farbod | آوریل 13, 2017 | Englishمسجدمعماری اصيل ايرانیهنر اسلامی

درب چوبی مسجد٬ درب مسجد٬ تزئینات مسجد٬ مسجد

طراحی و ساخت دکوراسیون در سبک های اسلامی، ایرانی ، مراکشی

طراحی و ساخت دکوراسیون در سبک های اسلامی، ایرانی ، مراکشی

توسط farbod | مارس 22, 2017 | اسلیمیگره چینیمعماری اصيل ايرانیمعماری مراکشیهنرهنر اسلامیهنر ایرانی

طراحی و ساخت دکوراسیون در سبک های اسلامی، ایرانی ، مراکشی