باغ زمستانی ، یک بیشه در رودخانه برفی ،

کوه Assiniboine، همچنین به عنوان Assiniboine کوه شناخته می شود، است کوه واقع در تقسیم بزرگ ، در بریتیش کلمبیا / آلبرتا مرز در کانادا .

طولانی ترین امتداد برای اسکیت بازی روی یخ .

با بزسازی درختان در مسیر رودخانه یک فضای بسیار زیبا و طبیعی جهت اسکیت و اسکی بوجود آمد .

یک باغ مصنوعی از درختان خشک و چوب

آرایش منظم 4×4 درختان .

 

باغ مصنوعی بر روی رودخانه یخی

باغ مصنوعی بر روی رودخانه یخی

باغ مصنوعی بر روی رودخانه یخی

باغ مصنوعی بر روی رودخانه یخی

 

باغ زمستانی ، یک بیشه در رودخانه برفی

باغ زمستانی ، یک بیشه در رودخانه برفی

باغ زمستانی ، یک بیشه در رودخانه برفی

باغ زمستانی ، یک بیشه در رودخانه برفی

باغ زمستانی ، یک بیشه در رودخانه برفی

باغ زمستانی ، یک بیشه در رودخانه برفی