ساختمان

معنی ساختمان

1. ساختار دائمی یا موقت داخل دیوارهای بیرونی و یک سقف و از جمله تمام دستگاه های متصل ، تجهیزات و وسایل که نمی توان بدون برش در سقف ، کف یا دیوار برداشته شود .

2. فعالیتی که در آن ساختار از مواد ساخته شده است و متمایز از تولید، تجارت، حمل و نقل و فعالیت های دیگر است.

ساختار با سقف و دیوارها، مانند یک خانه یا کارخانه.

درب ورودی و مدل و طرح جدید درب چوبی خانه و عکس درب ورودی ساختمان و آپارتمان

درب ورودی و مدل و طرح جدید درب چوبی خانه و عکس درب ورودی ساختمان و آپارتمان

ایجاد یا توسعه چیزی در طول یک دوره زمانی.

ساختمان

ساختمان به معنی بنا یا عمارت ساخته شده بر روی زمین می باشد.از این عنوان به مناسبت در بابهای طهارت، تجارت، صلح، شفعه و ارث سخن گفته اند.

یکی از بزرگترین تصمیمات مالی که مردم در زندگی خود ایجاد می کنند این است که آنها تصمیم بگیرند که صاحب خانه شوند. برای بسیاری، به ویژه در محیط های شهری، انتخاب یکی از سرمایه گذاری ها در یک آپارتمان یا یک خانه شهری است. تفاوت بین دو نوع املاک مسکونی می تواند بسیار مهم باشد و تأثیر زیادی بر تصمیم گیری شما نسبت به خانه شهری دارد.