چسب اوره فرمالدهید

چسب اوره فرمالدهید

چسب اوره فرمالدهید بیانیه  سال 2004 : آژانس بین المللی تحقیقات سرطان در سازمان بهداشت جهانی سرطان زایی فرمالدئید هدف از گرداوری و نشر درباره چسب اوره فرمالدهید این بود که : این چسب در صنعت چوب و ام دی اف کاربرد فروانی دارد . قدیم این چسب اینقدر زیاد...
WhatsApp us