«سوسن سپید» نماد جشن خردادگان

«سوسن سپید» نماد جشن خردادگان

«سوسن سپید» نماد جشن خردادگان جشن خردادگان٬ مناسبتها٬ در آیین زرتشتی هرروزی از ماه به نام ایزدی نام گذاری شده و سنت ایران پیش از اسلام بدین گونه بوده که هرگاه نام هرماه با نام یکی از ایزدان تلاقی پیدا کند در آن روز به جشن و پایکوبی می‌پرداختند. دکتر محمدتقی ایمان پور...
۶ خرداد خرداد روز،جشن خردادگان

۶ خرداد خرداد روز،جشن خردادگان

۶ خرداد خرداد روز،جشن خردادگان «سوسن سپید» نماد جشن خردادگان «سوسن سپید» نماد جشن خردادگان «سوسن سپید» نماد جشن خردادگان «سوسن سپید» نماد جشن خردادگان نماد سوسن سپید مجموعه:  مناسبتها در ایران و جهان ٬ مناسبتها ٬ جشن های باستانی ٬ جشن خردادگان ششمین روز از خرداد ماه ،...
WhatsApp us