استاد کار نجار ناكاشیما كاتسوشی , نجار و معمار ژاپنی

استاد کار نجار ناكاشیما كاتسوشی , نجار و معمار ژاپنی

استاد کار نجار استاد کار نجار : جورج كتسوتوشی ناكاشیما (به ژاپنی : 中 島 勝 寿 ناكاشیما كاتسوشی ، 24 مه ، 1905 – 15 ژوئن 1990) استاد کار نجار ناكاشیما كاتسوشی معرفی هنرمند و استاد نجار جورج كتسوتوشی ناكاشیما :یک نجار و معمار ژاپنی در آمریکا او لقب پدر صنایع دستی...
WhatsApp us