Agares

Agares

Agares اگارس Agares (همچنین Agarat ، Agaros یا Agarus )نوعی شیطان شرح داده شده در  demonological grimoires . آگاراس در گوریمورهایی مانند لیور اسپریتس (به عنوان آگارت)، Pseudomonarchia...
نفیلیم (Nephilim)

نفیلیم (Nephilim)

نفیلیم (Nephilim) عکس انسانهایی غول پیکر به نام نفیلیم (Nephilim) جالب و دیدنی نفیلیم (Nephilim) عکس انسانهایی غول پیکر به نام نفیلیم (Nephilim) نفیلیم (Nephilim) عکس انسانهایی غول پیکر به نام نفیلیم (Nephilim) نفیلیم (Nephilim) عکس انسانهایی غول پیکر به نام نفیلیم...
یأجوج و مأجوج (Gog and Magog) ماوراءالطبیعه

یأجوج و مأجوج (Gog and Magog) ماوراءالطبیعه

یأجوج و مأجوج (Gog and Magog) موجودات ماوراءالطبیعه از یأجوج و مأجوج، در قرآن، سِفر پیدایش، کتاب حزقیال و مکاشفه‌ی یوحنا، سخن رفته است. آن‌ها به عنوان موجودات ماوراءالطبیعه، شیاطین یا اقوامی توصیف می‌شوند که در کره‌ی زمین به صورت پنهانی زندگی می‌کنند. یأجوج و مأجوج در...

درباره جن ( اجنه یا از ما بهتران )

درباره جن ( اجنه یا از ما بهتران )  جن (در عربی به این صورت به کار ر می‌رود، در فارسی به اشتباه به صورت اَجنّه جمع بسته می‌شود) نام دسته‌ای از موجودات فراطبیعی است، اعتقاد اسلام بر این است که وجودش از آتش بدون دود است (قرآن ۵۵:۱۴; الرحمن، ۱، «و جنیّان را از رخشنده...
WhatsApp us